Zarządzanie zmianą

Zarządzanie zmianą

Zakres tematyczny szkolenia

  • Zmiana w organizacji
  • Organizacja jako źródło bezpieczeństwa
  • Radzenie sobie z oporem wobec zmian
  • Od czego zależy akceptacja zmiany
  • Integracja zmiany
  • Doskonalenie organizacji

Szczegółowa tematyka szkolenia

Szczegółowy program szkolenia przedstawiamy po przeprowadzeniu w Państwa Firmie indywidualnej diagnozy potrzeb szkoleniowych w oparciu o Metodę CDP.

Sugerowany czas trwania szkolenia

2 dni

Wielkość grupy

6-15 osób

Metody pracy

Wykorzystujemy interaktywne metody kształcenia i rozwoju kompetencji. Nasze działanie opieramy na aktywności uczestników szkolenia.