Szkolenia kierownicze

Szkolenia kierownicze

Posiadamy ogromne doświadczenie w realizacji działań rozwojowych dla menedżerów. Na przestrzeni lat przeszkoliliśmy ok 12.000 kierowników średniego i wyższego szczebla. Znamy specyfikę i trudności z jakimi codziennie mierzą się mendżerowie czy to z produkcji ( mistrzowie, brygadziści) , przemysłu (sztygarzy), struktur sprzedaży ( RSM, ASM , KAM), struktur macierzowo-projektowych (kierownicy projektów) czy też specjaliści zarządzający.

Przygotowując szkolenia biznesowe bierzemy pod uwagę minimu 3 elementy :
- cel jaki mają zrealizować szkolenia,
- specyfikę grupy docelowej,
- zakładane zmiany wybranych wskaźników biznesowych.

Zawsze bazujemy na zdobytym doświadczeniu. Realizując szkolenia biznesowe zarówno w wariancie szkoleń zamkniętych- dedykowanych organizacji Klienta, jak i w formie szkoleń otwartych, zwracamy szczególna uwagę na fakt dalszej (poszkoleniowej) pracy wdrożeniowej uczestnika z pozyskanymi umijętnościami.

Przygotowujemy właściwe środowisko do efektywnego wdrożenia zmiany np.nasze szkolenia menedżerskie wyposażają kierowników w odpowiednie narzędzia pracy z podwładnymi czy to z zakresu efektywności osobistej, zarządzania wirtualnym zespołem czy bezpośredniej pracy menedżera z podwładnym 1:1.

Dzięki temu właśnie tak zaplnaowane działania rozwojowe- szkolenia menedżerskie są znacznie bardziej efektywne. Wiemy, że szkolenia biznesowe muszą przynieść wymierny efekt organizacji w postaci wzrostu odpowiedniego wskaźnika, zweryfikowanej zmiany zachowań, wzmocnienia oczekiwanego efektu. I takie szkolenia ( również szkolenia menedżerskie) dostarczamy naszym Klientom.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi rozwiązaniami dedykowanymi menedżerom takimi jak: Akademia Mistrza, Akademia Lidera, Program Systemowego Rozwoju Kompetencji, System Rozwoju Struktur Sprzedaży

INFORMACJE O SZKOLENIACH

Proponowaną przez nas tematykę szkoleń realizujemy w ramach:

 • SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH

Szkolenia zamknięte są formą rozwoju kompetencji, organizowaną dla pracowników jednej Firmy.

 • SZKOLEŃ OTWARTYCH

Szkolenia otwarte kierujemy do pracowników różnych organizacji,
zainteresowanych rozwojem własnych umiejętności. Zaproszenie do udziału
w tego rodzaju szkoleniach znajdziecie Państwo w bloku Aktualności.

JAKĄ FORMĘ SZKOLENIA PERSONELU WYBRAĆ

Wybór formy kształcenia pracowników każdorazowo powinien uwzględnić cel, który zamierzacie Państwo osiągnąć
Decydując się na organizację szkoleń zamkniętych zyskujecie Państwo:

 • całościową diagnozę potrzeb szkoleniowych pracowników,
 • ściśle dopasowany do Państwa potrzeb program szkoleniowy,
 • opartą o realne, zawodowe sytuacje pracowników pracę w trakcie szkolenia,
 • pełną informację zwrotną na temat poziomu kompetencji uczestniczących w szkoleniu pracowników,
 • wyznaczenie pracownikom dalszych ścieżek rozwoju zawodowego,
 • integrację pracowników wokół zadań rozwiązywanych w trakcie szkolenia,
 • przełamywanie negatywnych zachowań na bazie obserwacji pozytywnych działań kolegów z Firmy,
 • budowanie ?ducha zespołu?,
 • niższy jednostkowy koszt zdobycia umiejętności przez pracowników,
 • wpływ na wybór lokalizacji i warunków organizacji szkolenia.
 • Wybierając szkolenia otwarte, jako formę kształcenia pracownika zyskujecie Państwo:
 • wymianę doświadczeń zawodowych Państwa pracowników z pracownikami innych organizacji,
 • możliwość wysłania na szkolenie pojedynczo wybranych osób z Firmy,
 • płynność organizacyjną, bez konieczności reorganizacji działań Firmy podejmowanych na czas szkolenia,
 • jednorazowy niższy koszt wygenerowany na rozwój kompetencji pracownika.

NA CZYM POLEGA METODA CDP

Organizowane przez nas szkolenia prowadzone są w oparciu o METODĘ CDP
METODA CDP