Doradztwo

Doradztwo

INFORMACJE O PROGRAMACH DORADCZYCH

Prowadzone przez nas programy doradcze wspomagają kompleksowe zarządzanie personelem w Państwa Firmie.
Wspieramy procesy kierowania ludźmi w Firmach o różnych strukturach organizacyjnych, działających we wszystkich sektorach rynku.
Nasi konsultanci realizują projekty w następujących obszarach:
 • budowanie struktur organizacyjnych,
 • tworzenie i wprowadzanie systemu ocen pracowniczych,
 • ocena kompetencji pracowników,
 • tworzenie systemów motywacyjnych,
 • badanie poziomu satysfakcji pracowników,
 • analiza potrzeb szkoleniowych,
 • zewnętrzny coaching,
 • prowadzenie wewnętrznych szkoleń produktowych,
 • outplacement.

KIEDY ANGAŻOWAĆ ZEWNĘTRZNEGO KONSULTANTA

Decydując się na wsparcie procesów zarządzania personelem zyskujecie Państwo:
 • dostęp do specjalistycznej wiedzy współpracujących z Państwem konsultantów,
 • pewność, że zaproponowane przez nas rozwiązania są na najwyższym poziomie merytorycznym,
 • bezstronność w ocenie sposobu zarządzania personelem w Państwa Firmie,
 • szybkość i sprawność wdrożenia projektu,
 • gwarancję, że poniesiony koszt wiąże się z efektywnością naszych działań,
 • unikacie Państwo wdrażania projektów zarządzania ludźmi metodą "prób i błędów".

W JAKI SPOSÓB WDRAŻAMY NASZE PROJEKTY

Pracę w Państwa Firmie prowadzimy zgodnie z poniżej przedstawionym cyklem: