Metoda

Metoda

EFEKTYWNOŚĆ SZKOLENIOWA PRO

O sukcesie projektu decyduje wdrożenie. Wpływ dobrze zrealizowanego szkolenia na rozwój umiejętności szacuje się na około 20%. Pozostałe 80% to czas po szkoleniu. 
 
Co to oznacza? Regułą jest, iż nowa umiejętność  w pierwszym etapie wdrożenia jest zawsze gorzej zrealizowana, wymaga więcej wysiłku i czasu. Brak systemu wdrożenia umiejętności pracownika w jego miejscu pracy daje duże ryzyko, iż cała wiedza zdobyta na szkoleniu nie zostanie w odpowiedni sposób wykorzystana i w ostateczności nowe umiejętności nie zostaną wdrożone. 
 
Wiemy co zrobić, aby szkolenia przynosiły trwałe efekty. Dzięki odpowiednio dopracowanym narzędziom oraz szczegółowo opracowanej metodologii pracy za każdym razem tworzymy nowe rozwiązania, które pozwalają na efektywne podniesienie kompetencji uczestników naszych projektów.
 

NA CZYM POLEGA EFEKTYWNOŚĆ SZKOLENIOWA PRO?

Metoda ta pozwala nam na zindywidualizowane podejście do potrzeb każdego z naszych klientów.
 
Jest odpowiedzią na potrzeby realizacji wdrożenia umiejętności poza sala szkoleniową. Jest narzędziem wspierającym proces rozwojowy uczestników na wszystkich etapach realizacji projektu. Począwszy od etapu diagnozy potrzeb, poprzez realizację szkolenia i wdrożenie umiejętności, kończąc na ewaluacji działań rozwojowych.  
 
Z przyjemnością przedstawimy Państwu szczegółu realizacyjne projektów szkoleniowych w oparciu o naszą autorską metodologię.