Obsługa klienta

Obsługa klienta

INFORMACJE O SZKOLENIACH

Proponowaną przez nas tematykę szkoleń realizujemy w ramach:

 • SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH

Szkolenia zamknięte są formą rozwoju kompetencji, organizowaną dla pracowników jednej Firmy.

 • SZKOLEŃ OTWARTYCH

Szkolenia otwarte kierujemy do pracowników różnych organizacji,
zainteresowanych rozwojem własnych umiejętności. Zaproszenie do udziału
w tego rodzaju szkoleniach znajdziecie Państwo w bloku Aktualności.

JAKĄ FORMĘ SZKOLENIA PERSONELU WYBRAĆ

Wybór formy kształcenia pracowników każdorazowo powinien uwzględnić cel, który zamierzacie Państwo osiągnąć
Decydując się na organizację szkoleń zamkniętych zyskujecie Państwo:

 • całościową diagnozę potrzeb szkoleniowych pracowników,
 • ściśle dopasowany do Państwa potrzeb program szkoleniowy,
 • opartą o realne, zawodowe sytuacje pracowników pracę w trakcie szkolenia,
 • pełną informację zwrotną na temat poziomu kompetencji uczestniczących w szkoleniu pracowników,
 • wyznaczenie pracownikom dalszych ścieżek rozwoju zawodowego,
 • integrację pracowników wokół zadań rozwiązywanych w trakcie szkolenia,
 • przełamywanie negatywnych zachowań na bazie obserwacji pozytywnych działań kolegów z Firmy,
 • budowanie ?ducha zespołu?,
 • niższy jednostkowy koszt zdobycia umiejętności przez pracowników,
 • wpływ na wybór lokalizacji i warunków organizacji szkolenia.

Wybierając szkolenia otwarte, jako formę kształcenia pracownika zyskujecie Państwo:
wymianę doświadczeń zawodowych Państwa pracowników z pracownikami innych organizacji,
możliwość wysłania na szkolenie pojedynczo wybranych osób z Firmy,
płynność organizacyjną, bez konieczności reorganizacji działań Firmy podejmowanych na czas szkolenia,
jednorazowy niższy koszt wygenerowany na rozwój kompetencji pracownika.

NA CZYM POLEGA METODA CDP

Organizowane przez nas szkolenia prowadzone są w oparciu o METODĘ CDP
 
  → METODA CDP