Prowadzenie zebrań

Prowadzenie zebrań

Zakres tematyczny szkolenia

  • Rodzaje zebrań
  • Przygotowanie do efektywnego zebrania
  • Harmonogram spotkania
  • Trudny uczestnik na zebraniu
  • Expose na zebraniu

Szczegółowa tematyka szkolenia

Szczegółowy program szkolenia przedstawiamy po przeprowadzeniu w Państwa Firmie indywidualnej diagnozy potrzeb szkoleniowych w oparciu o Metodę CDP. 

Sugerowany czas trwania szkolenia

2 dni

Wielkość grupy

6-15 osób

Metody pracy

Wykorzystujemy interaktywne metody kształcenia i rozwoju kompetencji. Nasze działanie opieramy na aktywności uczestników szkolenia.