Ocena pracowników

Ocena pracowników

Zakres tematyczny szkolenia

  • Ocena jako narzędzie kierowania
  • Oceny bieżące
  • Skuteczne oceny okresowe
  • Prowadzenie efektywnych rozmów oceniających
  • Praktyka oceniania, pozytywne i negatywne aspekty przeprowadzania ocen pracowniczych
  • Pracownicy stwarzający problemy

Szczegółowa tematyka szkolenia

Szczegółowy program szkolenia przedstawiamy po przeprowadzeniu w Państwa Firmie indywidualnej diagnozy potrzeb szkoleniowych w oparciu o Metodę CDP.
METODA CDP
PROSZE O DODATKOWE INFORMACJE

Sugerowany czas trwania szkolenia

2 dni

Wielkość grupy

6-15 osób

Metody pracy

Wykorzystujemy interaktywne metody kształcenia i rozwoju kompetencji. Nasze działanie opieramy na aktywności uczestników szkolenia.