Kierowanie zespołami

Kierowanie zespołami

Zakres tematyczny szkolenia

  • Określenie celu zespołu
  • Gdzie należy wprowadzać zespoły
  • Dynamika rozwoju zespołów
  • Nowe role liderów
  • Szkolenie zespołów
  • Jak poradzić sobie z konfliktami i zmianami

Szczegółowa tematyka szkolenia

Szczegółowy program szkolenia przedstawiamy po przeprowadzeniu w Państwa Firmie indywidualnej diagnozy potrzeb szkoleniowych w oparciu o Metodę CDP. 

Sugerowany czas trwania szkolenia

2 dni

Wielkość grupy

6-15 osób

Metody pracy

Wykorzystujemy interaktywne metody kształcenia i rozwoju kompetencji. Nasze działanie opieramy na aktywności uczestników szkolenia.