Reakcje na konflikt w zespole

Reakcje na konflikt w zespole

Zakres tematyczny szkolenia

  • Dobre i złe strony konfliktu
  • Przyczyny konfliktów
  • Techniki wspomagające efektywne zarządzanie konfliktami i ich rozwiązywanie
  • Interwencja w konflikt - metody rozwiązywania sporów przez osoby neutralne
  • Czy konflikty muszą być rozwiązywane?

Szczegółowa tematyka szkolenia

Szczegółowy program szkolenia przedstawiamy po przeprowadzeniu w Państwa Firmie indywidualnej diagnozy potrzeb szkoleniowych w oparciu o Metodę CDP. 

Sugerowany czas trwania szkolenia

2 dni

Wielkość grupy

6-15 osób

Metody pracy 

Wykorzystujemy interaktywne metody kształcenia i rozwoju kompetencji. Nasze działanie opieramy na aktywności uczestników szkolenia.