Zarządzanie przez cele

Zarządzanie przez cele

Zakres tematyczny szkolenia

  • Cele organizacji
  • Odpowiedzialność w procesie planowania
  • Bariery w ustalaniu celów i w planowaniu
  • Przezwyciężanie barier
  • Wykorzystanie zarządzania przez cele do realizacji planów organizacji

Szczegółowa tematyka szkolenia

Szczegółowy program szkolenia przedstawiamy po przeprowadzeniu w Państwa Firmie indywidualnej diagnozy potrzeb szkoleniowych w oparciu o Metodę CDP.
METODA CDP
PROSZE O DODATKOWE INFORMACJE

Sugerowany czas trwania szkolenia

2 dni

Wielkość grupy

6-15 osób

Metody pracy

Wykorzystujemy interaktywne metody kształcenia i rozwoju kompetencji. Nasze działanie opieramy na aktywności uczestników szkolenia.