Zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem

Zakres tematyczny szkolenia

  • Różnice między grupą a zespołem
  • Organizowanie pracy zespołowej
  • Ocena pracy zespołowej
  • Role i odpowiedzialność w zespole
  • Radzenie sobie z konfliktami w zespole
  • Komunikacja w zespołach

Szczegółowa tematyka szkolenia

Szczegółowy program szkolenia przedstawiamy po przeprowadzeniu w Państwa Firmie indywidualnej diagnozy potrzeb szkoleniowych w oparciu o Metodę CDP.
METODA CDP
PROSZE O DODATKOWE INFORMACJE

Sugerowany czas trwania szkolenia

2 dni

Wielkość grupy

6-15 osób

Metody pracy

Wykorzystujemy interaktywne metody kształcenia i rozwoju kompetencji. Nasze działanie opieramy na aktywności uczestników szkolenia.