Szkolenia sprzedażowe

Sprzedaż – kompetencje

Posiadamy ogromne doświadczenie w realizacji działań rozwojowych dla struktur sprzedaży globalnych korporacji i dużych polskich przedsiębiorstw. Realizujem ok 1000 dni szkoleniowych rocznie w kategorii szkolenia sprzedażowe. Nasze szkolenia dla firm które stawiają na rozwój struktur sprzedaży bazują na :

 • doświadczeniu i rozwiązaniach naszej firmy
 • sprzedażowych korzeniach dedykowanych do projektu trenerów

Wiemy i rozumiemy złożoność współpracy z zewnętrznymi strukturami sprzedażowymmi takimi jak sieć agencyjna, sieć dealerska, franchising. Znamy specyfikę i trudności z jakimi codziennie mierzą się pracownicy struktur sprzedaży na różnych stanowiskach :RSM, ASM , KAM, PH. Szkolenia sprzedażowe wdrażamy w organizacjach naszych Klientów w formule pojedynczego szkolenia dla firm lub kompleksowych projektów rozwojowych dla całej struktury sprzedaży.

To drugie rozwiązanie daje nam możliwość wzięcia pełnej odpowiedzialności za szkolenia sprzedażowe i ich finalny efekt zgodnie z poczynionymi z naszymi Klinetami ustaleniami .

Szczególnie szkolenia dla firm stawiających na zewnętrzną sieć sprzedaży wymagają drobiazgowego zaplanowania celów, merytoryki, metodologi pracy i mierników dających pewność efektywności realizacyjnej.
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami szkoleń sprzedażowych.

INFORMACJE O SZKOLENIACH DLA HANDLOWCÓW

Proponowaną przez nas tematykę szkoleń realizujemy w ramach:

 • SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH

Szkolenia zamknięte są formą rozwoju kompetencji, organizowaną dla pracowników jednej Firmy.

 • SZKOLEŃ OTWARTYCH

Szkolenia otwarte kierujemy do pracowników różnych organizacji,
zainteresowanych rozwojem własnych umiejętności. Zaproszenie do udziału
w tego rodzaju szkoleniach znajdziecie Państwo w bloku Aktualności.

JAKĄ FORMĘ SZKOLENIA PERSONELU WYBRAĆ

Wybór formy kształcenia pracowników każdorazowo powinien uwzględnić cel, który zamierzacie Państwo osiągnąć.
Decydując się na organizację szkoleń zamkniętych zyskujecie Państwo:

 • całościową diagnozę potrzeb szkoleniowych pracowników,
 • ściśle dopasowany do Państwa potrzeb program szkoleniowy,
 • opartą o realne, zawodowe sytuacje pracowników pracę w trakcie szkolenia,
 • pełną informację zwrotną na temat poziomu kompetencji uczestniczących w szkoleniu pracowników,
 • wyznaczenie pracownikom dalszych ścieżek rozwoju zawodowego,
 • integrację pracowników wokół zadań rozwiązywanych w trakcie szkolenia,
 • przełamywanie negatywnych zachowań na bazie obserwacji pozytywnych działań kolegów z Firmy,
 • budowanie "ducha zespołu",
 • niższy jednostkowy koszt zdobycia umiejętności przez pracowników,
 • wpływ na wybór lokalizacji i warunków organizacji szkolenia.

Wybierając szkolenia otwarte, jako formę kształcenia pracownika zyskujecie Państwo:

 • wymianę doświadczeń zawodowych Państwa pracowników z pracownikami innych organizacji,
 • możliwość wysłania na szkolenie pojedynczo wybranych osób z Firmy,
 • płynność organizacyjną, bez konieczności reorganizacji działań Firmy podejmowanych na czas szkolenia,
 • jednorazowy niższy koszt wygenerowany na rozwój kompetencji pracownika.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem dedykowanym handlowcom prosimy o kontakt.
Zorganizujemy dla Państwa szkolenie zamknięte dla sprzedawców i handlowców w miejscu zgodnym z Państwa życzeniami i preferencjami.
Zapraszamy również do zapoznania się z informcjami dotyczącymi sprzdażowych szkoleń otwartych, aktualnie organizujemy je w następujących lokalizacjach: Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice i Warszawa.

NA CZYM POLEGA METODA CDP

Organizowane przez nas szkolenia prowadzone są w oparciu o METODĘ CDP

Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice i Warszawa