Motywowanie pracowników

Motywowanie pracowników

Zakres tematyczny szkolenia

Podstawowe prawa motywacji
Zdefiniowanie osiągnięć
Wymagania i wyniki
Coaching jako narzędzie motywowania i rozwoju pracowników
Udzielanie pełnomocnictw, delegowanie zadań, odpowiedzialności i uprawnień

Szczegółowa tematyka szkolenia

Szczegółowy program szkolenia przedstawiamy po przeprowadzeniu w Państwa Firmie indywidualnej diagnozy potrzeb szkoleniowych w oparciu o Metodę CDP.
METODA CDP
PROSZE O DODATKOWE INFORMACJE

Sugerowany czas trwania szkolenia

2 dni

Wielkość grupy

6-15 osób

Metody pracy

Wykorzystujemy interaktywne metody kształcenia i rozwoju kompetencji. Nasze działanie opieramy na aktywności uczestników szkolenia.