Budowanie zespołu

Budowanie zespołu

Zakres tematyczny szkolenia

  • Integracja poprzez działanie
  • Budowanie komunikacji w zespole - praca z informacją
  • Podział ról i zadań w zespole
  • Budowanie wartości grupowych
  • Motywacyjny aspekt współpracy

Szczegółowa tematyka szkolenia

Szczegółowy program szkolenia przedstawiamy po przeprowadzeniu w Państwa Firmie indywidualnej diagnozy potrzeb szkoleniowych w oparciu o Metodę CDP. 

Sugerowany czas trwania szkolenia

2 dni

Wielkość grupy

6-15 osób

Metody pracy

Wykorzystujemy interaktywne metody kształcenia i rozwoju kompetencji. Nasze działanie opieramy na aktywności uczestników szkolenia.