Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami

Zakres tematyczny szkolenia

  • Typy projektów
  • Sporządzanie schematu zarządzania projektem
  • Planowanie i harmonogram czasowy
  • Uruchomienie projektu, monitorowanie i kontrola
  • Zamknięcie projektu i przegląd powykonawczy
  • Negocjacje, konsultanci i kontrakty

Szczegółowa tematyka szkolenia

Szczegółowy program szkolenia przedstawiamy po przeprowadzeniu w Państwa Firmie indywidualnej diagnozy potrzeb szkoleniowych w oparciu o Metodę CDP.

Sugerowany czas trwania szkolenia

2 dni

Wielkość grupy

6-15 osób

Metody pracy

Wykorzystujemy interaktywne metody kształcenia i rozwoju kompetencji. Nasze działanie opieramy na aktywności uczestników szkolenia.