Tworzenie struktur organizacyjnych

Tworzenie struktur organizacyjnych

Data
I - IV 2003
 
Klient
Firma świadcząca usługi outsourcingu floty samochodowej.
 
Cel
Usystematyzowanie pracy Działu Marketingu i Sprzedaży.
Przeprowadzenie kompleksowego, kilkuetapowego szkolenia pracowników sił sprzedaży.
Ocena potencjału struktur handlowych Firmy.
 
Zasięg
Ogólnopolski.
 
Efekt
Dokonaliśmy kompleksowej oceny potencjału Działu
Marketingu i Sprzedaży. W efekcie zaproponowaliśmy modyfikację organizacji pracy oraz nowy kształt organizacyjny obu struktur.
W sporządzonym raporcie określiliśmy potencjał Pracowników Firmy.
W ścisłym porozumieniu z Zarządem oraz Pracownikami przeprowadziliśmy zmianę zakresu obowiązków Personelu.
Kompleksowo przygotowaliśmy Pracowników do spełnienia powierzonych im zadań.