Akademia menedżera

Akademia menedżera

Data                                                                                                                                                           
I ETAP: IV.2008-IX.2008
II ETAP:IV.2009-IX.2010
 
Klient                                                                                                                           
KAUFLAND POLSKA MARKETY Sp. z o.o.
 
Cel                                                                                                                             
Weryfikacja poziomu kompetencji kierowniczych osób dedykowanych do projektu.
Rozwój wyselekcjonowanych Kluczowych Kompetencji kierowniczych.
Przygotowanie do budowy systemu HiPo.
 
Zasięg/Zakres                                                                                                                
12 Kierowników centrali firmy.
 
Opis                                                                                                                            
Wraz z Zarządem firmy zbudowaliśmy projekt Akademia Menedżera.
Otwarciem długoterminowych działań rozwojowych była sesja Development Centre.
Celem DC była weryfikacja poziomu kompetencji kierowniczych i wyselekcjonowanie 5 Kluczowych Kompetencji rozwojowych.
Przygotowany Program Akademii Menedżera rozwija deficyty uczestników w konkretnych Kluczowych Kompetencjach.
Podzieliliśmy pracę na dwa etapy. W pierwszym skupiamy się na zarządzaniu innymi, drugi zaś to zarządzanie sobą.

Efekt                                                                                                                           
Weryfikacja poziomu Kluczowych Kompetencji.
Wskazanie indywidualnych obszarów rozwoju kierowników.
Ujednolicenie poziomu wiedzy.
Podniesienie kompetencji kierowniczych.
Przygotowanie do uruchomienia programów indywidualnego rozwoju pracowników.

Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice i Warszawa.