Raporty

Raporty

Raport szkoleniowy pp2011

4,67 to średnia ocena jaką otrzymali Trenerzy Personel Profit w długoterminowym  złożonym projekcie dedykowanym kadrze menedżerskiej wyższego i średniego szczebla, obejmującym ponad 200 dni szkoleniowych i  zaangażowanie 9 trenerów. ( w skali od 0 do 5 gdzie 0 to poziom niezadowalający, 5 wysoki).

ŚREDNIA OCENA TRENERÓW
Trener  stosował różnorodne metody pozwalające lepiej zrozumieć i przyswoić sobie wiedzę    4,58
Trener był dobrze zorganizowany i  sprawnie przeprowadzał ćwiczenia    4,66
Podczas szkolenia w jasny sposób prezentowany był cel i sposób wykonania wszystkich ćwiczeń    4,57
Trener wyjaśniał wszystkie wątpliwości i odpowiadał na pytania    4,72
Trener był kompetentny    4,79
ŚREDNIA    4,67

Poniższy wykres obrazuje oceny jakie otrzymali poszczególni trenerzy (1 słupek dotyczy 1 trenera)

Uczestnicy wskazali bardzo wysoką przydatność wdrożonych w trakcie szkoleń narzędzi i użyteczność  zawodową szkoleń

Szkolenie pozwoli mi efektywniej wykonywać moje obowiązki    4,48
Szkolenie miało dla mnie charakter praktyczny    4,56
Szkolenie poszerzyło moja wiedzę    4,57
Szkolenie zachęciło mnie do dalszego rozwoju    4,58
ŚREDNIA    4,55

Raport szkoleniowy PP 2011 vs 2010

Poniżej przedstawiamy raport z ewaluacji szkoleń w latach 2010 i 2011 w długoterminowym projekcie rozwojowym ( szkolenia podstawowe i zaawansowane, ponad 400 dni szkoleniowych).
Wykresy przedstawiają uzyskany % maksymalnej możliwej oceny w 6 stopniowej skali  0- 5, gdzie 0 to ocena niezadawalająca a 5 bardzo dobra w podziale na:
-szkolenia zaawansowane,
-szkolenia podstawowe,
-szkolenia produktowe.
Tak wysoka średnia ocena trenera Personel Profit (98% możliwej najwyższej oceny) wskazuje na bardzo dobre przygotowanie i jakośc pracy trenerów w projekcie (12 trenerów).
Średnio aż 94,8 % możliwej najwyższej oceny została oceniona merytoryka szkoleń, co wskazuje na bardzo duży stopień praktyczności warsztatów przy użyciu rozwiązań i narzędzi możliwych do szybkiego wdrożenia w pracy codziennej uczestników szkoleń. RAPORT SZKOLENIOWY PP 2009

4,96 to średnia ocena jaką otrzymali Nasi trenerzy od uczestników szkoleń w 2009 roku, w długofalowym projekcie, obejmującym w skali roku 300 dni
(w skali 0-5, gdzie 0-poziom niezadowalający a 5-poziom wysoki).
 
Na 4,93 oceniają średnio uczestnicy wpływ szkoleń Personel Profit na późniejszą efektywność wykonywania obowiązków służbowych.
 
Nasze szkolenia w ocenie uczestników są bardzo dopasowane do praktyki. Ocena w tej kategorii to aż 4,97.
Zapraszamy do analizy ponizszych wykresów.

 

Raport szkoleniowy Personel Profit 2008

4,90 to średnia ocena jaką otrzymali Nasi trenerzy od uczestników szkoleń w 2008 roku, w długofalowym projekcie (w skali 0-5, gdzie 0-poziom niezadowalający a 5-poziom wysoki).
Średnio na 4,81 oceniają uczestnicy wpływ szkoleń Personel Profit na późniejszą efektywność wykonywania obowiązków służbowych.
O ponad 15% wzrosło zadowolenie ze szkoleń prowadzonych przez naszą firmę w 2008 roku.
4,73 to średnia ocena jaką otrzymali Nasi trenerzy w opinii uczestników szkoleń Personel Profit za cały rok 2007 tylko w jednym projekcie (ok. 300 dni szkoleniowych, w skali 0-5 gdzie 0 poziom niezadowalający a 5 to poziom wysoki)
 
22% to średni zmierzony przyrost wiedzy po szkoleniach Personel Profit w 2007 (pomiar dokonany na próbie 150 szkoleń).
Ponad 95% uczestników deklaruje wdrożenie wypracowanych narzędzi podczas szkoleń.
99,6% uczestników poleca innym szkolenie, które przeszedł z Personel Profit.
To kolejne mocne argumenty za wyborem Personel Profit jako efektywnego partnera w rozwoju Państwa organizacji.
Zapraszamy do analizy poniższych wykresów.