Audyt jakościowy

Audty jakościowy

Data                                                                                                                         
I ETAP: I.2008 - XII 2008
II ETAP: I.2009 - XII.2009
III ETAP: I.2010 – XII.20010
 
Klient                                                                                                                       
Firma branży motoryzacyjnej.
 
Cel                                                                                                                           
Follow up kompleksowych działań szkoleniowych,  rozwój kompetencji sprzedażowych i menedżerskich, implementacja wdrożonych narzędzi, weryfikacja realizacji wypracowanego standardu sprzedaży w sieci.
 
Zakres/Zasięg                                                                                                                                       
Ogólnopolska sieć sprzedaży, ponad 200 pracowników objętych projektem.
 
Opis                                                                                                                        
Dostarczając Klientowi długoterminowe kompleksowe usługi rozwojowe (począwszy od Assessment Centre, szkolenia, weryfikację badań Tajemniczy Klient) szukaliśmy rozwiązań efektywnie kontynuujących przedsięwzięte działania.
Stworzyliśmy autorski program działań follow up polegający na indywidualnym audycie jakościowym pracowników sprzedaży (zarówno sprzedawców jak i szczebla kierowniczego). Wypracowaliśmy obiektywne narzędzia i metodologię dające oczekiwany efekt w postaci wzmocnienia prowadzonych działań rozwojowych (AC, szkolenia). 
 
Efekt                                                                                                                     
Pełne wdrożenie narzędzi, podniesienie standardu obsługi, zwiększenie wolumenu sprzedaży.