Badanie poziomu satysfakcji pracowników

Badanie poziomu satysfakcji pracowników

Data
X - XI 2003
 
Klient
C&C Partners Sp. z o.o.
 
Cel
Zbadanie poziomu satysfakcji pracowników.
Rozpoznanie krytycznych punktów funkcjonowania organizacji z poziomu zarządzania personelem.
 
Opis
Poprzez rozmowy z Zarządem firmy, poznaliśmy przyczyny, dla których chce zbadać poziom zadowolenia pracowników.
Przygotowaliśmy wstępne narzędzia do badania poziomu satysfakcji, które przetestowaliśmy na wybranej próbce organizacyjnej. Następnie powstało właściwe narzędzie badania.
Przeprowadziliśmy anonimową ankietę (wersja elektroniczna) wśród całego personelu firmy.
Zarządowi przedstawiliśmy wyniki w postaci:
opracowanych informacji zebranych w ankiecie,
wniosków płynących z tych informacji,
wskazówek konkretnych działań, które są konsekwencją płynącą z wnoisków.
 
Efekt
Poprawa wewnętrznej komunikacji w firmie.
Uruchomienie programów indywidualnego rozwoju pracowników.
Część projektów, które powstały w wyniku wniosków po badaniu czeka jeszcze na swoje wdrożenie.