Rekrutacja

Rekrutacja

Data:
VIII 2002 - IX 2003

Klient:
Mar'ol sp. z o.o.

Cel:
Zatrudnienie Dyrektora Oddziału.

Opis:
Rozpoczęliśmy pracę od poznania bardzo szczegółowych potrzeb Klienta. Interesował nas nie tylko zakres obowiązków na danym stanowisku, ale również kultura organizacyjna firmy, zwyczaje pracowników i indywidualne oczekiwania najbliższego grona współpracowników.
Wspólnie z Dyrektorem ds. Personalnych zbudowaliśmy profil stanowiska wraz z kartą kompetencji.
W drodze rekrutacji zebraliśmy grupę zainteresowanych stanowiskiem kandydatów.
Przeprowadziliśmy z kandydatami spotkania wstępne i sesje selekcyjne. Spotkania miały bardzo różny charakter: od typowych wywiadów poprzez sesje testowe po spotkania o bardzo luźnej strukturze formalnej. Każdy etap miał na celu uchwycenie odmiennej grupy umiejętności i cech.

Wyłoniliśmy kilku kandydatów, którzy spełniali najwięcej oczekiwań naszego Klienta.
Przygotowaliśmy raporty na temat tych kandydatów i przedstawiliśmy ich Klientowi do selekcji końcowej.

Efekt:
Zatrudnienie jednego z przedstawionych kandydatów.