Coaching

Coaching

Data:
V 2003

Klient:
Bank o zasięgu ogólnopolskim.

Cel:
Przeprowadzenie coachingu w oddziałach Banku.

Zasięg:
Oddziały Banku na terenie całej Polski.

Opis:
Przygotowujemy materiał szkoleniowy oraz realizujemy szkolenia z zakresu Pozyskiwania Klienta w kontakcie telefonicznym.
Po przeszkoleniu wszystkich Pracowników Banku określamy listę oczekiwanych umiejętności, którymi powinni wykazać się w efekcie miejscu pracy.
Ta lista umiejętności to Karta Kompetencji. Na jej podstawie w trakcie wizyt w oddziałach Banku obserwujemy pracę uczestników szkolenia.
Dokonujemy oceny ich zachowań, przyglądamy się czy przedstawione na szkoleniu umiejętności zostały wdrożone.
Ocenę przedstawiamy Pracownikowi, omawiamy słabe i mocne strony, korygujemy błędne zachowania i udzielamy wskazówek, co do metod dalszej pracy.

Efekt:
W ciągu miesiąca realizujemy projekt we wszystkich
oddziałach Banku. Dyrektor do spraw sprzedaży otrzymuje oceny kompetencji Pracowników.
Uznajemy, że Pracownicy posiadają niezbędne do pozyskania Klienta kompetencje.
Otrzymujemy pozytywne informacje zwrotne, zarówno od Pracowników objętych coachingiem, jak i osób zarządzających sprzedażą.
Określamy dalsze obszary pracy.