Budowa systemu ocen pracowniczych

Budowa systemu ocen pracowniczych

Data:
1997 - 1998
 
Klient:
WIX - Filtron
 
Cel:
Wprowadzenie Systemu Okresowych Ocen Pracowników.
Dostarczenie kadrze kierowniczej skutecznego narzędzia motywacyjnego.
Podniesienie świadomości załogi co do celów realizowanych przez firmę.
 
Opis:
Wraz z Zarządem Firmy ustaliliśmy główne cele wprowadzenia SOOP.
Przygotowaliśmy szczegółowy harmonogram prac oraz uzgodniliśmy zasady współpracy z osobami z Firmy, które brały udział w projekcie.
W ramach pracy przy tym projekcie przygotowaliśmy m.in.:

  • opisy stanowisk pracy,
  • stanowiskowe karty kompetencyjne,
  • sformalizowane narzędzie oceny,
  • szkolenia dla kadry kierowniczej dotyczące zasad prowadzenia ocen okresowych.

Uczestniczyliśmy przy przeprowadzaniu pierwszej okresowej oceny pracowników.

 
Efekt:
Wprowadzenie SOOP, który spełnia założone cele.
Podniesienie poziomu motywacji pracowników.