Akademia trenera

Akademia trenera

Data
2006 - 2008

Klient                                                                                                                                                                                                                                                                         
PKP-POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
 
Cel                                                                                                                                                              
1.Nabycie kompetencji trenerskich.
2.Wystandaryzowanie pracy.
3.Weryfikacja umiejętności.
4.Wdrożenie narzędzi.
5.Certyfikacja
   
Zasięg/Zakres                                                                                                                  
Pracownicy wszystkich oddziałów spółki.
240 instruktorów wewnętrznych.
 
Opis                                                                                                                              
Wraz z Działem Rozwoju PKP PLK ustaliliśmy główne cele przeprowadzenia Akademii Trenera.
Przygotowaliśmy autorski program Akademii Trenera oraz uzgodniliśmy zasady współpracy z osobami z Firmy, które brały udział w projekcie.
Z uwagi na długość projektu i ilość uczestników, zbudowaliśmy zespół projektowy odpowiedzialny za realizację zadania.
 
Efekt                                                                                                                             
Wprowadzenie standardu pracy Instruktora, który spełnia założone cele.
Podniesienie poziomu kompetencji trenerskich pracowników.