Szkolenia

Szkolenia

UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE 

Data                                                                                                                         
X. 2007-III.2008
 
Klient                                                                                                                         
Sieć marketów sprzętu RTV/AGD.
 
Cel                                                                                                                           
Podniesienie kompetencji kierowniczych uczestników projektu.
Przygotowanie uczestników do przejęcia nowych zadań.
 
Zasięg                                                                                                                      
Ogólnopolski, 45 kierowników średniego szczebla.
 
Opis                                                                                                                          
Prace rozpoczęliśmy od wywiadów indywidualnych z wybranymi Kierownikami z różnych regionów Polski.
W oparciu o zindywidualizowany Arkusz Oceny Trudności zawodowych zebraliśmy oczekiwania od wszystkich zaangażowanych w projekt uczestników. Omówiliśmy z działem HR i bezpośrednim szefem efekt analizy potrzeb.
Po tych działaniach przygotowaliśmy projekt rozwoju Umiejętności Menedżerskich.
 
Efekt                                                                                                                         
Kadra Kierownicza została przygotowana do pełnienia nowej roli w ramach struktury Firmy. Został ujednolicony poziom kompetencji kierowniczych.
 

TRAIN THE TRAINERS 

Data                                                                                                                           
2006 - 2008
 
Klient                                                                                                                         
Szkoła Auto.
   
Cel                                                                                                                            
Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Train The Trainers dla instruktorów Szkoła Auto.
 
Zasięg                                                                                                                            
Wszyscy instruktorzy Szkoła Auto.
 
Opis                                                                                                                             
Na zrealizowany u Klienta projekt Train The Trainers składają się takie działania jak:
-przygotowanie metodologiczne usługi szkoleniowej (4 produkty edukacyjne, w oparciu o merytorykę dostarczoną przez Klienta)
-rozwój kompetencji trenerskich instruktorów Szkoła Auto poprzez cykl szkoleń i coaching indywidualny.
 
Efekt                                                                                                                        
Przygotowanie produktów edukacyjnych.
Przygotowanie Pracowników do prowadzenia zajęć w oparciu o efektywne techniki uczenia osób dorosłych.
Podniesienie jakości świadczonych usług.
   

NEGOCJACJE MERCHANDISINGOWE 

Data                                                                                                                          
X.2006-V.2007
 
Klient                                                                                                                         
Firma z branży FMCG-słodycze.
 
Cel                                                                                                                            
Zwiększenie efektywności pracy Przedstawicieli Handlowych.
 
Zasięg                                                                                                                        
Cała Polska, 230 Przedstawicieli Handlowych
 
Opis                                                                                                                            
Pracę rozpoczęliśmy od poznania nawyków PH klienta –obserwacja dnia pracy (10 PH) wg Karty Oceny Pracy PH.
Na podstawie obserwacji i badań rynkowych ustaliliśmy obszary rozwojowe w zakresie Merchandisingowej Rozmowy Handlowej.
Przygotowaliśmy efektywne narzędzia do prowadzenia negocjacji merchandisingowych.
Wdrożyliśmy działania podczas szkoleń.
 
Efekt                                                                                                                          
Podniesienie efektywności „półki” produktów Klienta.
Weryfikacja znajomości standardu rozmowy handlowej funkcjonującej u Klienta.
Ujednolicenie wiedzy z zakresu merchandisingu.
Poznanie i wdrożenie nowych rozwiązań negocjacyjnych.