Outplacement

Outplacement

Data
I - IV 2004

Klient
Firma z branży telekomunikacyjnej.
 
Cel
Objęcie programem outplacementu indywidualnego zwalnianego pracownika. Budowanie dobrego wizerunku firmy.
 
Opis
Poprzez rozmowy z Zarządem poznaliśmy rzeczywiste powody zwolnienia pracownika.
Uczestniczyliśmy przy rozmowach omawiających warunki rozstania się pracownika z firmą.
Opracowaliśmy indywidualny program, który obejmował:

  • analizę potencjału kompetencyjnego pracownika,
  • spotkania konsultacyjne,
  • wspólne określanie obszaru poszukiwań,
  • poszukiwanie jawnych oraz ukrytych ofert pracy,
  • promocję pracownika poprzez kontakty z firmami doradczymi, mailingi do potencjalnych pracodawców, rekomendacje uczestnika,
  • wykorzystanie testów psychologicznych.

 
Efekt
Większe poczucie bezpieczeństwa osoby zwalnianej.
Utrzymanie poziomu motywacji uczestnika do działania.
Wiedza uczestnika na temat własnych mocnych stron oraz obszarów do rozwoju.
Zaplanowanie dalszego przebiegu kariery.
Podjęcie pracy u nowego pracodawcy.