System sprzedaży detalicznej

System sprzedaży detalicznej

Data                                                                                                                                                     
I etap: XI 2006 - IV 2007
 
Klient                                                                                                                     
Globalna sieć hurtowni samoobsługowych.
 
Cel                                                                                                                       
Zmiana postaw odbiorców produktów Klienta.
Wzmocnienie wizerunku Klienta w oczach odbiorców.
Wsparcie efektywności działań promocyjnych Klienta.
Wdrożenie w sieci sprzedaży jednolitego standardu obsługi klienta.
Zwiększenie sprzedaży produktów Klienta.ięg / Zakres
 
Zakres/Zasięg                                                                                                                                     
Cała Polska, 1400 sklepów detalicznych będących klientami sieci hurtowni.
 
Opis                                                                                                                    
W oparciu o dogłębną analizę ponad 50 sklepów detalicznych będących grupą docelową działań Klienta stworzyliśmy System Sprzedaży Detalicznej składający się takich obszarów jak:
1.Obsługa klienta w sprzedaży detalicznej.
2. Lay out i zarządzanie półką.
3. Działania merchandisingowe i techniki promocji.
 
W ramach tych trzech obszarów przygotowaliśmy szkolenia tematyczne.
 
Efekt                                                                                                                   
Wzmocnienie lojalności u odbiorców Klienta.
Wzrost sprzedaży produktów Klienta.
Zmiana sposobu prowadzenia biznesu u klientów docelowych projektu.
Zaspokojenie potrzeb właścicieli sklepów detalicznych.