Tworzenie systemów motywacyjnych

Tworzenie systemów motywacyjnych

KIEDY DECYDOWAĆ SIĘ NA WPROWADZENIE SYSTEMU MOTYWACYJNEGO

Stworzenie systemu motywacyjnego w Państwa Firmie jest konieczne gdy chcecie Państwo:
 • optymalnie wykorzystać potencjał pracowników dla realizacji celów Firmy,
 • oprzeć system wynagrodzeń pracowniczych na czynnikach istotnych z punktu widzenia Firmy.

JAKIE KORZYŚCI PRZYNIESIE WDROŻONY SYSTEM MOTYWACYJNY

Zbudowanie i wprowadzenie sprawnego systemu motywacyjnego przyniesie Państwu korzyści w postaci:
 • zwiększonego zaangażowania pracowników w wykonywane zadania,
 • zwiększenia wydajności i efektywności pracy personelu,
 • zmniejszenia liczby defektów i błędów w czynnościach zawodowych pracowników,
 • zmniejszenia absencji,
 • ograniczenia wahań produkcji i sprzedaży.

W JAKI TWORZYMY I WDRAŻAMY SYSTEMY MOTYWACYJNE

Stworzenie i wdrożenie efektywnego systemu motywacyjnego w Państwa Firmie odbywa się w następujący sposób:
 • opisujemy i oceniamy istniejące w Państwa Firmie stanowiska pracy. Pracujemy według kryteriów:
- co pracownik musi wykonać,
- co pracownik powinien wykonać,
- co pracownik może wykonać,
 • wyceniamy stanowiska pracy,
 • budujemy siatkę stanowisk,
 • diagnozujemy możliwe do wdrożenia w Państwa Firmie czynniki motywacyjne,
 • tworzymy i wdrażamy spójny system zależności środków motywacyjnych od wyników pracy.