Analiza potrzeb szkoleniowych

Analiza potrzeb szkoleniowych

KIEDY ANALIZOWAĆ POTRZEBY SZKOLENIOWE PERSONELU

Diagnoza potrzeb szkoleniowych w Państwa Firmie będzie niezbędna każdorazowo gdy:
  • chcecie Państwo określić różnicę pomiędzy pożądanymi a posiadanymi przez pracowników kompetencjami,
  • zamierzacie zainwestować w rozwój kompetencji pracowników.

JAKICH KORZYŚCI MOŻECIE SIĘ PAŃSTWO SPODZIEWAĆ

Dokonując kompleksowej analizy potrzeb szkoleniowych w Firmie zyskujecie Państwo pewność, że:
  • optymalnie zarządzacie funduszem przeznaczonym na szkolenia pracowników,
  • monitorujecie aktualny poziom rozwoju kompetencji pracowników

W JAKI SPOSÓB DOKONUJEMY ANALIZY POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Diagnozując potrzeby szkoleniowe Państwa Firmy wykorzystujemy METODĘ CDP.
Pracujemy według następujących etapów:
  • oceniamy kompetencje pracowników,
  • poznajemy aktualne i planowane zadania na poszczególnych stanowiskach,
  • przygotowujemy narzędzia identyfikacji potrzeb szkoleniowych,
  • przedstawiamy raport z przeprowadzonych prac.