Ocena kompetencji pracowników

Ocena kompetencji pracowników

KIEDY DECYDOWAĆ SIĘ NA OCENĘ KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW

Ocena kompetencji personelu jest konieczna, gdy chcecie Państwo:
 • zidentyfikować mocne strony pracowników i w efekcie powierzyć im kluczowe biznesowo zadania,
 • określić obszary do rozwoju i dokonać diagnozy potrzeb szkoleniowych,
 • planować ścieżki karier zawodowych personelu,
 • tworzyć rezerwy kadrowe w Firmie.

JAKICH KORZYŚCI NALEŻY SPODZIEWAĆ SIĘ PO DOKONANEJ OCENIE

Dokonanie oceny kompetencji personelu przyniesie Państwa Firmie wymierne korzyści w postaci:
 • uzyskania informacji na temat potencjału kompetencyjnego w Firmie,
 • otrzymania indywidualnych raportów kompetencji pracownika, z uwzględnieniem jego silnych stron oraz obszarów rozwojowych,
 • przekazania pracownikom informacji zwrotnej dotyczącej ich zawodowych kompetencji,
 • wykorzystania wyników oceny w planowaniu zasobów ludzkich pod kątem przyszłej strategii Firmy,
 • możliwości pełniejszego wykorzystania kompetencji personelu w sytuacji zmian, np. organizacyjnych.

W JAKI SPOSÓB DOKONUJEMY OCENY KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW

Prowadzona przez nas ocena kompetencji zawodowych odbywa się w następujący sposób:
 • poznajemy aktualne i planowane zadania na poszczególnych stanowiskach,
 • sporządzamy profile kompetencyjne,
 • dobieramy metody badania indywidualnych kompetencji,
 • przeprowadzamy sesje diagnostyczne,
 • przygotowujemy raport z przeprowadzonych badań wraz z wnioskami i zaleceniami.