Budowa struktur organizacyjnych

Budowa struktur organizacyjnych

KIEDY BUDOWAĆ STRUKTURY ORGANIZACYJNE

Zlecenie tworzenia struktury organizacyjnej firmie zewnętrznej powinniście Państwo brać pod uwagę, w sytuacji gdy:
 • dotychczasowa, stabilna struktura organizacyjna nie realizuje celów biznesowych Firmy,
 • tworzycie Państwo nową strukturę w Firmie,
 • Państwa Firma jest w okresie wzrostu i tworzenia struktur organizacyjnych.

JAKIE KORZYŚCI WYNIKAJĄ Z WŁAŚCIWIE STWORZONEJ STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

Planując kompleksowo strukturę organizacyjną Firmy wpływacie Państwo bezpośrednio na:
 • wzrost poziomu efektywności zarządzania w Firmie,
 • optymalizację kosztów zarządzania organizacją.

W JAKI SPOSÓB BUDUJEMY STRUKTURY ORGANIZACYJNE W PAŃSTWA FIRMIE

Przystępując do tworzenia struktur organizacyjnych:
 • formułujemy cel reorganizacji lub powołania nowej struktury,
 • tworzymy docelowy model zatrudnienia,
 • projektujemy stanowiska pracy,
 • grupujemy stanowiska,
 • ustalamy relacje zależności i podporządkowania,
 • przyporządkowujemy kompetencje i odpowiedzialność,
 • wdrażamy i monitorujemy program restrukturyzacji zatrudnienia.