Motywowanie w sprzedaży

Motywowanie w sprzedaży

Zakres tematyczny szkolenia

  • Motywowanie pozytywne i negatywne
  • Gratyfikacje finansowe i pozapłacowe
  • Narzędzia motywowania
  • Udzielanie informacji zwrotnej w procesie motywowania pracownika
  • Rola coachingu w procesie motywacji

Szczegółowa tematyka szkolenia

Szczegółowy program szkolenia przedstawiamy po przeprowadzeniu w Państwa Firmie indywidualnej diagnozy potrzeb szkoleniowych w oparciu o Metodę CDP.
 
METODA CDP
→ PROSZĘ O DODATKOWE INFORMACJE

Sugerowany czas trwania szkolenia

2 dni

Wielkość grupy

6-15 osób

Metody pracy

Wykorzystujemy interaktywne metody kształcenia i rozwoju kompetencji. Nasze działanie opieramy na aktywności uczestników szkolenia.