Coaching jako narzędzie rozwoju sprzedawców

Coaching jako narzędzie rozwoju sprzedawców

Zakres tematyczny szkolenia

  • Kierownik jako coach
  • Metodologia prowadzenia coachingu
  • Uczenie człowieka dorosłego
  • Techniki uczenia
  • Konstrukcja informacji zwrotnej

Szczegółowa tematyka szkolenia

Szczegółowy program szkolenia przedstawiamy po przeprowadzeniu w Państwa Firmie indywidualnej diagnozy potrzeb szkoleniowych w oparciu o Metodę CDP.

METODA CDP
→ PROSZĘ O DODATKOWE INFORMACJE

Sugerowany czas trwania szkolenia

2 dni

Wielkość grupy

6-15 osób

Metody pracy

Wykorzystujemy interaktywne metody kształcenia i rozwoju kompetencji. Nasze działanie opieramy na aktywności uczestników szkolenia.