Zarządzanie sprzedażą przez cele

Zarządzanie sprzedażą przez cele

Zakres tematyczny szkolenia

  • Planowanie sprzedaży
  • Ustalanie celów sprzedaży
  • Odpowiedzialność pracownika w procesie planowania
  • Bariery w procesie ustalania celów
  • Przezwyciężanie oporu pracowników
  • Kontrolowanie i motywowanie pracowników

Szczegółowa tematyka szkolenia

Szczegółowy program szkolenia przedstawiamy po przeprowadzeniu w Państwa Firmie indywidualnej diagnozy potrzeb szkoleniowych w oparciu o Metodę CDP.
METODA CDP
PROSZE O DODATKOWE INFORMACJE

Sugerowany czas trwania szkolenia

2 dni

Wielkość grupy

6-15 osób

Metody pracy

Wykorzystujemy interaktywne metody kształcenia i rozwoju kompetencji. Nasze działanie opieramy na aktywności uczestników szkolenia.