Rekrutacja pracowników pionu sprzedaży

Rekrutacja pracowników pionu sprzedaży

Zakres tematyczny szkolenia

Określanie wymaganych kompetencji handlowca
Wstępna selekcja kandydatów
Zasady prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej
Błędy popełniane w trakcie rozmowy selekcyjnej
Metody oceny kandydatów

Szczegółowa tematyka szkolenia

Szczegółowy program szkolenia przedstawiamy po przeprowadzeniu w Państwa Firmie indywidualnej diagnozy potrzeb szkoleniowych w oparciu o Metodę CDP.
 
→ METODA CDP
→ PROSZĘ O DODATKOWE INFORMACJE

Sugerowany czas trwania szkolenia

2 dni

Wielkość grupy

6-15 osób

Metody pracy

Wykorzystujemy interaktywne metody kształcenia i rozwoju kompetencji. Nasze działanie opieramy na aktywności uczestników szkolenia.