Budowanie zespołu

Budowanie zespołu

Zakres tematyczny szkolenia

  • Praca zespołowa a indywidualna - ocena potencjału
  • Tworzenie zespołu zadaniowego
  • Długofalowa polityka budowania zespołu
  • Mechanizmy komunikacji zespołowej
  • Konflikt w zespole

Szczegółowa tematyka szkolenia

Szczegółowy program szkolenia przedstawiamy po przeprowadzeniu w Państwa Firmie indywidualnej diagnozy potrzeb szkoleniowych w oparciu o Metodę CDP.
METODA CDP
PROSZE O DODATKOWE INFORMACJE

Sugerowany czas trwania szkolenia

2 dni

Wielkość grupy

6-15 osób

Metody pracy

Wykorzystujemy interaktywne metody kształcenia i rozwoju kompetencji. Nasze działanie opieramy na aktywności uczestników szkolenia.