Prowadzenie okresowej oceny handlowców

Prowadzenie okresowej oceny handlowców

Zakres tematyczny szkolenia

  • Motywacyjny cel oceny
  • Oceniane dziedziny (np. wysokość obrotów, jakość sprzedaży, samoorganizacja, stosunki z klientami)
  • Przygotowanie narzędzi oceny
  • Prowadzenie efektywnej rozmowy oceniającej
  • Sporządzanie planu korekcyjnego i rozwojowego

Szczegółowa tematyka szkolenia

Szczegółowy program szkolenia przedstawiamy po przeprowadzeniu w Państwa Firmie indywidualnej diagnozy potrzeb szkoleniowych w oparciu o Metodę CDP.
 
METODA CDP
→ PROSZE O DODATKOWE INFORMACJE

Sugerowany czas trwania szkolenia

2 dni

Wielkość grupy

6-15 osób

Metody pracy

Wykorzystujemy interaktywne metody kształcenia i rozwoju kompetencji. Nasze działanie opieramy na aktywności uczestników szkolenia.