Praca z doświadczonym handlowcem

Praca z doświadczonym handlowcem

Zakres tematyczny szkolenia

  • Wykorzystanie potencjału doświadczonego handlowca
  • Rola doświadczonego pracownika w zespole i organizacji
  • Coaching, jako narzędzie rozwoju
  • Zadania stawiane doświadczonemu pracownikowi
  • Walka z rutyną i wypaleniem zawodowym

Szczegółowa tematyka szkolenia

Szczegółowy program szkolenia przedstawiamy po przeprowadzeniu w Państwa Firmie indywidualnej diagnozy potrzeb szkoleniowych w oparciu o Metodę CDP.
METODA CDP
PROSZE O DODATKOWE INFORMACJE

Sugerowany czas trwania szkolenia

2 dni

Wielkość grupy

6-15 osób

Metody pracy

Wykorzystujemy interaktywne metody kształcenia i rozwoju kompetencji. Nasze działanie opieramy na aktywności uczestników szkolenia.