Procedura reklamacyjna

Procedura reklamacyjna

Jesteśmy jedną z firm szkoleniowych z najdłuższym stażem w Polsce. Na rynku obecni od 1996 roku.
Przez lata świadczenia usług szkoleniowo-doradczych mieliśmy przyjemność poznać blisko 70 000 uczestników naszych szkoleń. Korzystając z wieloletniego doświadczenia wypracowaliśmy autorskie metody i narzędzia pracy. W celu utrzymania jakości szkoleń i zadowolenia Państwa jako naszych klientów, opracowaliśmy procedurę reklamacyjną, która pozwala na szybkie i efektywne rozpatrywanie przesyłanych zgłoszeń.

W przypadku zgłoszenia reklamacji  prosimy o wskazanie konkretnych merytorycznych przesłanek do uruchomienia procedury reklamacyjnej, która wygląda następująco:

1. Weryfikacja zadowolenia uczestników ze szkolenia poprzez ankietę oceny szkolenia.
2. W przypadku przeprowadzenia szkolenia , o którym mowa w pkt 1 w sposób w pełni satysfakcjonujący Klienta, tj. w przypadku uzyskania oceny minimum w ankietach poszkoleniowych 3,50 (w skali od 1 – najniższa do 4 – najwyższa) płatność wynagrodzenia na rzecz Personel Profit wyniesie 100% kwoty, o której mowa w  Umowie pomiędzy stronami. 
  • w przypadku uzyskania oceny w przedziale od 3,00 do 3,49 płatność wynagrodzenia na rzecz Personel Profit wyniesie 70% kwoty, o której mowa w  Umowie pomiędzy stronami. 
  • w przypadku uzyskania oceny w przedziale od 2,50 do 2,99 płatność wynagrodzenia na rzecz Zleceniobiorcy wyniesie 50% kwoty, o której mowa w Umowie pomiędzy stronami. 
  • w przypadku uzyskania oceny poniżej 2,50 Personel Profit nie pobiera wynagrodzenia.
3. Zamiast powyższej procedury możliwa jest również rekompensata w postaci :
  • dodatkowego dnia szkoleniowego  tzw. follow up, bez pobierania wynagrodzenia
  • wykonanie dodatkowych działań doradczo-konsultacyjnych np. konsultacje indywidualne via skype/telefon, bez pobierania wynagrodzenia