Standard usługi szkoleniowej

Standard usługi szkoleniowej


Personel Profit wszystkie realizowane działania rozwojowe  wdraża stosując:

  •  Standard Pracy Trenera Personel Profit (wewnętrzny Certyfikat Jakości)
  •  Standard Usługi Szkoleniowej  w oparciu o wytyczne Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Oznacza to, iż niezależnie od ilości równolegle trwających szkoleń, ich realizacja jest wystandaryzowana w oparciu o oba powyższe. Wszystko w trosce o jak najwyższą jakość dostarczanej naszym Klientom usługi szkoleniowej/rozwojowej.