Filozofia działania

Filozofia działania

FILOZOFIA DZIAŁANIA

Wszystkie podejmowane przez nas działania na rzecz Klienta mają charakter rozwiązań indywidualnych, co oznacza, że nasze szkolenia są szyte na miarę.
Korzystając z naszych doświadczeń i wypracowanych narzędzi za każdym razem tworzymy nowe rozwiązania, które pozwalają na efektywne podniesienie kompetencji uczestników naszych projektów.

PROCES REALIZACJI NASZYCH SZKOLEŃ:

1. DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH
2. PROJEKTOWANIE SZKOLENIA
3. REALIZACJA SZKOLENIA
4. EWALUACJA SZKOLENIA
5. FOLLOW UP WDROŻENIOWY

NASZA PRZEWAGA RYNKOWA

 1. Nasza kadra trenerska to zespół najlepszych ekspertów i specjalistów posiadających praktyczną wiedzę z zakresu prowadzonych szkoleń.
 2. Wiemy co zrobić, aby szkolenia przynosiły trwałe efekty. Mamy narzędzia i metodologię pracy.
 3. Prowadzimy systemowe rozwiązania doradczo-szkoleniowe nastawione na realizacje celów biznesowych Klienta.
 4. Wszystkie działania mają charakter rozwiązań indywidualnych, wszystkie szkolenia są szyte na miarę.
 5. Specjalizujemy się w długoterminowych i kompleksowych programach rozwojowych – Long Life Learning.
 6. Wszystkie działania podlegają standaryzacji i ciągłemu monitoringowi.
 7. Jesteśmy nastawieni na efekty – bierzemy odpowiedzialność za rezultaty.
 8. Dbamy o nieustanny rozwój naszej kadry.
 9. Prowadzimy szereg działań prospołecznych, tj.: Eco Thinking, współpraca z PAH.
 10. Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych działającym zgodnie z Kodeksem Etyki Szkoleniowej.
 11. Posiadamy Certyfikat Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0, który uprawnia nas do realizowania dofinansowanych szkoleń dla firm i ich pracowników z sektora MŚP.