SZKOLENIA OTWARTE

Budowanie Zespołu

Szkolenie rozwijające umiejętności menedżerskie z zakresu budowania efektywnego zespołu w organizacji.

Informacje ogólne:

Czas trwania:
2 sesje po 8 godzin dydaktycznych  łącznie 16 godzin dydaktycznych  zajęć.
Cena:
Opcja 1: Warsztat grupowy minimum 8 a max 12 osób: 1190 pln neto /os.
Opcja 2: Warsztat grupowy on-line, minimum 8 a max 12 osób: 1090 pln neto /os
Opcja 3: warsztat indywidualny: cena i czas przeprowadzenia szkolenia - do indywidualnego ustalenia.

TRENER DEDYKOWANY
Certyfikowany Trener biznesu oraz menedżer z 13 letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i coachingu  umiejętności menedżerskich  oraz blisko 16 letnim doświadczeniem w strukturach sprzedaży.
Zrealizowała ponad 900 dni szkoleniowych, warsztatów i innych działań rozwojowych dedykowanych menedżerom różnych szczebli zarządzania. Pracowała głównie z menedżerami o dużych i rozbudowanych strukturach oraz z top managementem dużych korporacji. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu rozwoju umiejętności menedżerskich takich jak  motywowanie, budowanie i zarządzanie zespołem, komunikacja zarządcza, prowadzenie rozmów z pracownikami, oceny okresowe, delegowanie zadań. Współtworzyła Akademię rozwoju dla menedżerów oraz działania związane z Assessment Centre i Development Centre, a także indywidualne sesje coachingowe ukierunkowane na rozwój kompetencji menedżerskich.
Jest ekspertem w dziedzinie zarządzania czasem i efektywności osobistej, planowania i zarządzania zadaniami.  
 
Realizowała programy szkoleniowe i rozwojowe dla min.: Renault, Raben, Takeda, BSH, Dr.Oetker, Skoda, Warta, PSG, Sii, Frosta, Cersanit, Oriflame, Volex.

Opis szkolenia:

Szkolenie ma na celu rozwój kompetencji menedżerskich w obszarze zarządzania zespołem,
wzmocnienie rozumienia ról grupowych podczas  wspólnej pracy  i efektywne wykorzystywanie członków zespołu ze względu na ich mocne strony. Uświadomienie procesu komunikacyjnego pomiędzy poszczególnymi osobami w zespole. Poznanie mechanizmów komunikacji w grupie, wypracowanie metod komunikacji, współpracy i wspólnego rozwiązywania problemów w celu scalenia zespołu i zwiększenia jego efektywności.

Program szkolenia:

MODUŁ 1: Wprowadzenie 

ZAŁOŻENIA MODUŁU: 

1.Rozpoczęcie szkolenia

2.Program i cele szkolenia.

3.Zebranie oczekiwań uczestników.

   

MODUŁ 2: Fazy budowania zespołu. Narzędzia pracy z zespołem

ZAŁOŻENIA MODUŁU: 

1.Etapy kształtowania się zespołu – prezentacja.

2.Formowanie się reguł zespołowych. Normy w zespole.

3.Narzędzia pracy z zespołem z uwzględnieniem poszczególnych faz jego rozwoju. Praca z poszczególnymi członkami zespołu, a ich cyklem rozwoju zawodowego
    
      
MODUŁ 3: Zespół zadaniowy

ZAŁOŻENIA MODUŁU: 

1.Cykl życia zespołu. Omówienie poszczególnych faz rozwoju zespołu

2.Faza rozwoju zespołu a indywidualny rozwój pracownika. Dopasowanie ról.

3.Budowanie zespołu nastawionego na realizację wyznaczonego celu

4.Zespół zadaniowy, jako organizacja samoucząca się. Dzielenie się wiedzą i kompetencjami w zespole
    


MODUŁ  4: Efektywna informacja zwrotna   

ZAŁOŻENIA MODUŁU: 

1.Przegląd narzędzi komunikacyjnych w zespole, ze szczególnym uwzględnieniem informacji zwrotnej. Przekazywanie informacji zwrotnej o charakterze pozytywnym i o charakterze rozwojowym.

2.Przegląd typowych błędów komunikacyjnych

3.Jak obniżamy własną skuteczność w zespole.


MODUŁ 5 : Przekazywanie trudnych wiadomości w zespole

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1.Planowanie rozmowy. Jak przekazywać trudne decyzje? Rozmowy “face to face”.

2.Cel, struktura i etapy rozmowy - rozpoczynanie od meritum.

3.Informacja zwrotna a krytyka. Obniżanie napięcia w trudnych sytuacjach.

4.Typowe pułapki, w które wpadamy.


MODUŁ 6 : Mój styl komunikacji

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1.Typologia komunikacyjna ludzi.

2.Dlaczego nie można się porozumieć? Jak budować kontakt, gdy ktoś jest „Inny”?

3.Konsekwencje dla efektywności zadaniowej zespołu, atmosfery i własnego samopoczucia

4.Rozwijanie w sobie umiejętności budowania porozumienia z każdym z typów komunikacyjnych.

 

MODUŁ 7 : Mechanizmy komunikowania-budowanie relacji z ludźmi

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Nadawanie i odbieranie komunikatów – odpowiedzialność nadawcy i odbiorcy komunikatów

2. Mechanizmy przepływu komunikatów.

3. Jasne przekazywanie informacji jako niezbędny element skutecznej komunikacji menedżerskiej.

4. „Sprzężenie zwrotne” – akcja / reakcja w relacji pomiędzy menedżerem a jego pracownikiem.

 

MODUŁ 8 : Podstawy komunikowania się w zespole i role grupowe

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Typy komunikowania się a role w zespole.

2. Podstawy komunikowania się w strukturze działowej. 

3. Role w zespole – omówienie teorii Belbina na bazie indywidualnych kwestionariuszy menedżerów.

4. Komunikat Ja i Ty – asertywna komunikacja.

5. Wpływ jednostki na grupę i grupy na jednostkę.

6.Przejmowanie odpowiedzialności za grupę i jej cele.

Uczestnik otrzymuje:      
 *nagranie video ze swojego wystąpienia      
 *informację zwrotną po szkoleniu      
 *kontakt mailowy i telefoniczny do trenera