SZKOLENIA OTWARTE

Wybierz szkolenie dla siebie

Rozwój menedżerski

W obszarze programów menedżerskich odnajdą Państwo szkolenia dedykowane kadrze zarządzającej niższego, średniego i wyższego szczebla. Proponowana przez Personel Profit tematyka szkoleń stanowi aktualną odpowiedź na monitorowane przez nas trendy rynkowe i potrzeby menedżerów.
Wszystkie prezentowane Państwu programy szkoleń zostały opracowane przez zespół projektowy Personel Profit i stanowią odpowiedź na realne trudności i wyzwania polskiego rynku.
Szkolenia menedżerskie prowadzone są wyłącznie przez doświadczonych zawodowo i życiowo trenerów.
Każdy z członków naszego zespołu trenerskiego jest praktykiem zarządzania a także trenerem dzielącym się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym.

Zarządzanie zespołem.Konflikt w zespole Szkolenie rozwijające umiejętności menedżerskie w zakresie zarządzania zespołem i reagowania na sytuacje konfliktowe w zespole. Szkolenie kierujemy do osób, które chcą nabyć umiejętności efektywnego zarządzania zespołem swoich pracowników oraz radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi w zespole. Czytaj więcejZgłoś udział

Zarządzanie przez cele Szkolenie rozwijające umiejętności menedżerskie z zakresu zarządzania przez cele. Szkolenie kierujemy do osób prowadzących własny biznes oraz menedżerów średniego i wyższego szczebla w dużych firmach. Czytaj więcejZgłoś udział

Miejsca i terminy szkolenia

Gdańsk, 05 - 06 Września 2023

Umiejętności menedżerskie Szkolenie rozwijające umiejętności menedżerskie z zakresu kluczowych kompetencji menedżerskich. Szkolenie kierujemy do początkujących menedżerów, którzy potrzebują przygotowania do pełnienia roli menedżera. Czytaj więcejZgłoś udział

Rekrutuj kreatywnie. Warsztat z grami szkoleniowymi. Do niedawna gry wykorzystywane były jedynie do rozrywki. Od kilku lat jednak możemy zaobserwować wzrost popularności gier jako skutecznego narzędzia wykorzystywanego w sesjach oceny kompetencji, zarówno w procesach selekcyjnych, jak i w procesie planowania rozwoju pracowników. Celem każdej gry jest realne przeżycie danej sytuacji i możliwość osobistego doświadczenia sytuacji problemowych. Każda rozgrywka wyzwala w graczach naturalne zachowania, nie zawsze adekwatne do sytuacji i bardzo często wyrażane w trybie spontanicznym bez zbędnej autoprezentacji. Tym samym kandydat jawi nam się w swojej pełnej okazałości, ze wszystkimi swoimi obszarami siły ale także ujawniając swoje deficyty i obszary rozwojowe. Tak więc gry „wchodzą do gry”, jako efektywne narzędzie oceny w sesjach Assessment i Development Center. Zapraszamy na warsztat z grami do rekrutacji i rozwoju pracowników, na którym poznasz 4 gry symulacyjne, dzięki którym będziesz w stanie zweryfikować takie obszary kompetencyjne jak: WSPÓŁPRACA/ PRZYWÓDZTWO/ ROLE ZESPOŁOWE/ KOMUNIKACJA/ WYZNACZANIE CELÓW/ NEGOCJACJE/ WSPÓŁPRACA MIĘDZYZESPOŁOWA/ MOTYWOWANIE /ZARZĄDANIE ZESPOŁEM/ ZARZĄDZANIE ZMIANĄ/ ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE. Czytaj więcejZgłoś udział

Miejsca i terminy szkolenia

GDAŃSK, 20 - 21 Listopada 2023

Rekrutacja Szkolenie rozwijające umiejętności menedżerskie z zakresu rekrutacji. Szkolenie kierujemy do osób prowadzących własne biznesy, specjalistów HR i menedżerów w dużych firmach ,którzy są całkowicie lub w części odpowiedzialni za dobór swoich pracowników. Czytaj więcejZgłoś udział

Miejsca i terminy szkolenia

Gdańsk, 22 - 23 Sierpnia 2023

Przywództwo sytuacyjne Szkolenie rozwijające umiejętności menedżerskie z zakresu przywództwa sytuacyjnego .Szkolenie kierujemy do osób, które chcą rozwinąć w sobie umiejętności przywódczego zarządzania swoimi pracownikami. Czytaj więcejZgłoś udział

Miejsca i terminy szkolenia

Gdańsk, 23 - 24 Listopada 2023

Planowanie strategii Szkolenie rozwijające umiejętności menedżerskie z zakresu planowania strategicznego. Szkolenie kierujemy do osób, które chcą rozwinąć swoje umiejętności budowania strategii rozwoju biznesu, zarówno na poziomie działu jak i całej organizacji. Czytaj więcejZgłoś udział

Personal Branding czyli budowanie marki osobistej Szkolenie rozwijające umiejętności osobiste z zakresu budowania własnej marki osobistej. Szkolenie kierujemy do osób, które chcą zwiększyć znajomość własnego potencjału i kreować swój wizerunek poprzez świadome budowanie własnej marki. Czytaj więcejZgłoś udział

Motywowanie pracowników Szkolenie rozwijające umiejętności menedżerskie z zakresu motywowania pracowników.. Szkolenie kierujemy do osób, które chcą nauczyć się realnie wpływać na poziom zaangażowania swoich pracowników w wykonywane zadania zawodowe. Czytaj więcejZgłoś udział

Budowanie Zespołu Szkolenie rozwijające umiejętności menedżerskie z zakresu budowania efektywnego zespołu w organizacji. Czytaj więcejZgłoś udział

Budowanie autorytetu Szkolenie rozwijające umiejętności menedżerskie z zakresu budowania autorytetu menedżera. Szkolenie kierujemy do osób, które chcą skutecznie budować swój autorytet w kontaktach z członkami swojego zespołu. Czytaj więcejZgłoś udział

GO Model Canvas-Designer. Design Thinking - w projektowaniu celów i rozwoju Celem warsztatu jest opanowanie przez uczestników zasad metody, a także umiejętności związanych z jej praktycznym zastosowaniem w środowisku organizacyjnym. Poznanie korzyści związanych z zastosowaniem metod opartych o "wizualizację" w planowaniu rozwoju. Czytaj więcejZgłoś udział

Miejsca i terminy szkolenia

Warszawa, 21 - 22 Marca 2023