SZKOLENIA OTWARTE

Szkolenia otwarte

Wczesna wpłata
Decydując się na udział w szkoleniu na minimum 30 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia otrzymujecie Państwo rabat w wysokości 5 % wartości szkolenia.

Kolejne szkolenie

Decydując się na udział w szkoleniu realizowanym przez Personel Profit Sp.z o.o. otrzymujecie Państwo stały rabat na kolejne szkolenia w wysokości 5% wartości szkolenia.

Cykl szkoleń

Decydując się na udział w wielomodułowym projekcie szkoleniowym otrzymujecie Państwo rabat na poziomie 15%. Rabat ten został uwzględniony w komunikowanej Państwu cenie
na naszej stronie internetowej.
*oferty promocyjne wczesna wpłata i kolejne szkolenie sumują się i umożliwiają Państwu uzyskanie rabatu na poziomie 10% wartości szkolenia

Brak szkoleń objętych promocją