SZKOLENIA OTWARTE

Zdalne zarządzanie efektywnością i konfliktem w zespole. Warsztat on-line.

Szkolenie rozwijające umiejętności menedżerskie w zakresie zdalnego zarządzania zespołem i reagowania na sytuacje konfliktowe w zespole. Szkolenie kierujemy do osób, które chcą nabyć umiejętności efektywnego zarządzania zespołem swoich pracowników oraz radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi w zespole w czasach VUCA.

Informacje ogólne:

Czas trwania: 4 sesje po 4 godziny dydaktyczne  łącznie 16 godzin dydaktycznych  zajęć.
Cena:

Opcja 1: Warsztat grupowy minimum 8 a max 12 osób: 1190 pln neto /osobę.
Opcja 2: Warsztat indywidualny: do indywidualnego ustalenia.

DEDYKOWANY TRENER:

Certyfikowany Trener biznesu oraz menedżer z 13 letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i coachingu  umiejętności menedżerskich  oraz blisko 16 letnim doświadczeniem w strukturach sprzedaży.

Zrealizowała ponad 900 dni szkoleniowych, warsztatów i innych działań rozwojowych dedykowanych menedżerom różnych szczebli zarządzania. Pracowała głównie z menedżerami o dużych i rozbudowanych strukturach oraz z top managementem dużych korporacji. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu rozwoju umiejętności menedżerskich takich jak  motywowanie, budowanie i zarządzanie zespołem, komunikacja zarządcza, prowadzenie rozmów z pracownikami, oceny okresowe, delegowanie zadań. Współtworzyła Akademię rozwoju dla menedżerów oraz działania związane z Assessment Centre i Development Centre, a także indywidualne sesje coachingowe ukierunkowane na rozwój kompetencji menedżerskich.
Jest ekspertem w dziedzinie zarządzania czasem i efektywności osobistej, planowania i zarządzania zadaniami.  
 
Realizowała programy szkoleniowr i rozwojowe dla min.: Renault, Raben, Takeda, BSH, Dr.Oetker, Skoda, Warta, BSH, PSG, Sii, Frosta, Cersanit, Oriflame. 

Trenerka, coach i mediator. W zawodzie trenera od  11 lat, w sali szkoleniowej spędziła ponad 1000 dni. Pracuje głównie z menadżerami różnego szczebla  oraz ich zespołami. Specjalizuje się w coachingu biznesowym, osobistym i zespołowym. Pomaga rozwijać umiejętności menedżerskie min.zdolności przywódcze, budowanie  autorytetu, zarządzanie  zespołem i sytuacjami konfliktowymi.  Jest ekspertem w obszarze  efektywności osobistej-zarządania czasem i organizacji czasu pracy oraz wyznaczania celów i priorytetów.
Współpracowała m.in. z takimi firmami jak Strabag, OTIS, BGŻ BNP Paribas, Grupa Pracuj, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, Samsung Electronics Polska.

 

Opis szkolenia:

Moduł 1: Zarządzanie przywódcy
 
Szkolenie rozpoczniemy od ustalenia z uczestnikami czym dla nich jest przywództwo. Następnie wspólnie zastanowimy się w jaki sposób menedżerowie postrzegają rolę przywódcy w zespole i organizacji.
 
Kolejnym etapem będzie uświadomienie uczestnikom kim jest przywódca w organizacji oraz w jaki sposób menedżer staje się przywódcą swojego zespołu. W tym miejscu pokażemy uczestnikom drogę do stawania się  przywódcą, zwrócimy szczególna uwagę na autorytet menedżera. Uświadomimy uczestnikom różnice pomiędzy byciem jednym z wielu menedżerów w organizacji, liderem zespołu, a przywódcą wytyczającym nowe kierunki rozwoju.
 
Duży akcent położymy na wypracowanie z uczestnikami korzyści biznesowych, które wynikają z obowiązku ale i przywileju bycia przywódcą. Pokazanie korzyści biznesowych uczestnikom ma za zadanie zachęcić menedżerów do rozwoju osobistego w obszarze przywództwa.
Następnie pokażemy praktyczną stronę przywództwa w pracy z zespołem. Uświadomimy uczestnikom jak ważne jest jednoczenie sobie ludzi i otwartość na ich indywidualne potrzeby i oczekiwania względem realizowanych przez nich obowiązków zawodowych.
 
Ważnym elementem szkolenia będzie wprowadzenie teorii stylów zarządzania (przywództwa) K. Blancharda, jako narzędzia umożliwiającego menedżerom dobranie stylu zarządzania do aktualnej sytuacji i poziomu kompetencji pracownika. Następnie menedżerowie dokonają autoanalizy i określą jakim aktualnie są przywódcą w swoim zespole.
 
Mając tę wiedzę menedżerowie będą zdolni określić potencjał i aktualne możliwości swojego zespołu, co będzie stanowiło punkt wyjścia do wyznaczenia kolejnych celów biznesowych – rozwojowych i wykonawczych.
 
Moduł 2: Style zarządzania a poziom rozwoju pracownika
 
W tym module uświadomimy sobie, że każdy pracownik może być na innym poziomie rozwoju zawodowego i dokładne określenie tego poziomu pozwala dobrać odpowiedni styl zarządzania. Menedżerowie poprzez ćwiczenia zobaczą, że nie istnieje jeden właściwy styl zarządzania i uświadomią sobie, że styl należy dopasować do rozwoju pracownika.
 
Ten moduł poświęcony będzie wypracowaniu narzędzi, które menedżerowie mogą wykorzystać w swojej codziennej pracy, aby skutecznie zarządzać pracownikami na poszczególnych poziomach rozwoju. Określą zasoby, którymi dysponują, wykreują dodatkowe rozwiązania, które będą gotowe do zastosowania.
 
Menedżerowie pozyskają wiedzę o własnym, dominującym stylu zarządzania, którego używają najczęściej. Pokażemy w jaki sposób zdiagnozować swój zespół i określić poziom rozwoju poszczególnych pracowników, oraz dobrać właściwe narzędzia i rozwiązania dla każdego z nich w codziennej pracy menedżerskiej.
 
Moduł 3: Informacja zwrotna w pracy menedżerskiej
 
W tym module pokażemy jaki jest cel prawidłowo udzielanej informacji zwrotnej. Wypracujemy konkretne i gotowe rozwiązania w jaki sposób należy udzielać feedbacku.
Skupimy się na sposobach prowadzenia rozmów, które mają służyć skutecznemu wyznaczaniu, monitoringu i kontroli realizacji celów. Poznamy zasady ogólne i niuanse, które mają ogromny wpływ na efekt działań. Menedżerowie poznają kluczowe słowa, które mogą angażować lub osłabiać pracowników przy wykonywaniu zadań.
 
Moduł 4: Konflikt w zespole i rozwiązywanie sytuacji trudnych
 
Celem tego modułu będzie przyjrzenie się sytuacjom konfliktowym, które pojawiają się niemal zawsze w grupie, niezależnie, czy jest to konflikt otwarty czy utajniony.
 
Uczestnicy poznają strategie działania w tego typu sytuacjach oraz uświadomią sobie, co jest charakterystycznym zachowaniem dla nich.
Przeanalizujemy sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych w grupie i dzięki odpowiednim ćwiczeniom nabędziemy  praktycznych umiejętności z tym związanych. 
Przedmiotem naszych dyskusji będzie opracowanie technik rozwiązywania problemów stojących przed grupą, tak aby móc tym procesem świadomie sterować i pobudzać członków grupy do kreatywności .
Moduł zakończymy  ćwiczeniem, którego celem będzie świadome wywołanie efektu synergii na bazie wiedzy i umiejętności uzyskanych w trakcie całego szkolenia.
 

Program szkolenia:

MODUŁ 1: Zarządzanie przywódcy
 
ZAŁOŻENIA MODUŁU:
 
1.Czym jest przywództwo?
 
2. Kim jest przywódca
 
3. Autorytet menedżera jako przywódcy
 
4.Menedżer jako lider i przywódca – różnice
 
5.Wpływ przywódcy na rozwój organizacji
 
6. Przywódca jednoczący sobie ludzi
 
7.Znaczenie postawy przywódcy dla funkcjonowania zespołu
 
8. Wyznaczanie kierunków rozwoju organizacji
 
9.Style zarządzanie K. Blancharda
 
10.Jakim jestem przywódcą – styl wiodący i wspierający

 
MODUŁ 2: Style zarządzania a poziom rozwoju pracownika
 
ZAŁOŻENIA MODUŁU:
 
1. Poznanie poziomów rozwoju pracownika.
 
2. Określenie odpowiednich narzędzi i zasobów wymaganych do skutecznego zarządzania poszczególnymi członkami zespołu.
 
3. Analiza własnego stylu zarządzania.
 
4. Stworzenie mapy własnego zespołu z uwzględnieniem poziomów rozwoju.

 
MODUŁ 3: Informacja zwrotna w pracy menedżerskiej
 
ZAŁOŻENIA MODUŁU:
 
1.Wypracowanie struktury informacji zwrotnej.
 
2. Poznanie mechanizmów stojących za udzielaniem feedbacku.
 
3. Zasady prowadzenia rozmów ukierunkowanych na cele.

 
MODUŁ 4: Konflikt w zespole i rozwiązywanie sytuacji trudnych
 
ZAŁOŻENIA MODUŁU:
 
1. Przyczyny konfliktu w grupie.
 
2. Strategie działania w sytuacji konfliktowej.
 
3. Rozwiązywanie problemów przez zespół.
 
4. Pobudzanie kreatywności w grupie.