SZKOLENIA OTWARTE

Zarządzanie przez cele. Warsztat on-line.

Szkolenie rozwijające umiejętności menedżerskie z zakresu zarządzania przez cele. Szkolenie kierujemy do osób prowadzących własny biznes oraz menedżerów średniego i wyższego szczebla w dużych firmach.

Informacje ogólne:

Czas trwania:
 4 sesje po 4 godziny dydaktyczne  łącznie 16 godzin dydaktycznych  zajęć.
Cena:

Opcja 1: Warsztat grupowy minimum 8 a max 12 osób: 1190 pln neto /osobę.
Opcja 2: warsztat indywidualny: do indywidualnego ustalenia

DEDYKOWANI TRENERZY:


Trenerka, coach i mediator. W zawodzie trenera od  11 lat, w sali szkoleniowej spędziła ponad 1000 dni. Pracuje głównie z menadżerami różnego szczebla  oraz ich zespołami. Specjalizuje się w coachingu biznesowym, osobistym i zespołowym. Pomaga rozwijać umiejętności menedżerskie min.zdolności przywódcze, budowanie  autorytetu, zarządzanie  zespołem i sytuacjami konfliktowymi.  Jest ekspertem w obszarze  efektywności osobistej-zarządania czasem i organizacji czasu pracy oraz wyznaczania celów i priorytetów.
Współpracowała m.in. z takimi firmami jak Strabag, OTIS, BGŻ BNP Paribas, Grupa Pracuj, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, Samsung Electronics Polska.

Opis szkolenia:

MODUŁ 1: Cele a strategia firmy / działu.
 
OPIS MODUŁU:
 
Moduł zaczniemy od przyjrzenia się zespołom, którymi każdy z uczestników zarządza. Zastanowimy się nad celami, które przed nimi stoją oraz nad poziomem dojrzałości zespołów i przełożeniem jej na ich efektywność. Następnie przyjrzymy się pojęciom celu, zadania, wagi czy target. Odróżnimy je i nazwiemy sytuacje, kiedy ich używamy i jakie mają zastosowanie. Na przykładach omówimy każde z pojęć i zajmiemy się określeniem stopnia wykorzystania każdego z nich przez uczestników. Na koniec zajmiemy się celami strategicznymi i operacyjnymi
 
MODUŁ 2: System zarządzania przez cele.
 
OPIS MODUŁU:
 
W tym module, uświadomimy sobie, że praca z celami wymaga określenia systemu. Wyjaśnimy pojęcie systemu i doświadczymy jego działania, by przekonać się o jego skuteczności. Następnie przełożymy tą wiedzę na model systemu zarządzania przez cele, który skrupulatnie przestudiujemy. Omówimy poszczególne elementy systemu posługując się przykładami.  Zwrócimy uwagę , że praca
z systemem na poziomie menedżerskim zobowiązuje do przestrzegania określonych zasad, które zdefiniujemy.
 
MODUŁ 3: Wdrożenie systemu zarządzania przez cele.
 
OPIS MODUŁU:
 
W tym module omówimy elementy  systemu wyznaczania celów w oparciu o SMART. Przećwiczymy tę umiejętność weryfikując każdą składową, zwracając  uwagę, zastosowanie modelu  do opisywania celów i zadań.
Pokażemy istotę wyznaczania określonych standardów pracy i wydajności na poziomie zadań na podstawie których, w przypadku braku ich realizacji określa się cele rozwojowe dla pracowników.
Pokażemy również działania, które powinien podjąć menedżer, żeby określić standardy aktywności w ramach realizacji zadań jako element niezbędny do osiągania założonych wyników. Wyjaśnimy przy tym zasady tworzenia standardów pracy oraz zasady tworzenia miar w odniesieniu do oceny efektywności realizacji zadań.
 
MODUŁ 4: Cele i zadania i ich przełożenie na pracownika.
 
OPIS MODUŁU:
 
Ostatni moduł poświęcony zostanie pokazaniu modelu pracy menedżera z celami w relacji z pracownikiem. Określimy zasady prowadzenia rozmowy planującej. Pokażemy, co zrobić, by pracownik zinternalizował cele lub zadania. Przećwiczymy takie rozmowy i przeanalizujemy ich efektywność z wykorzystaniem różnych technik. Podobnie przyjrzymy się rozmowom monitorującym i rozliczającym, ćwicząc na przygotowanych scenariuszach i rozwijając umiejętności niezbędne do efektywnego wykorzystania ich w praktyce zawodowej.

Program szkolenia:

MODUŁ 1: Cele a strategia firmy / działu

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Korzyści z pracy z celami

2. Ujednolicenie pojęcia celu.

3. Mechanizm wyznaczania celów na poziomie strategicznym i operacyjnym.

4. Praca z celami na różnych poziomach firmy.

 


MODUŁ 2: System zarządzania przez cele

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Cele a zarządzanie przez cele.

2. Zdefiniowanie systemu i korzyści wynikających z pracy z systemem.

3. Modelu systemu zarządzania przez cele.

4. Praktyczne wykorzystanie modelu SMART w wyznaczaniu celów.

 


MODUŁ 3: Wdrożenie systemu zarządzania przez cele

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Praca z wyznaczaniem zadań w relacji menedżer – pracownik.

2. Praktyka wyznaczania celów i zadań w relacjach menedżer – pracownik.

3. Określanie standardów aktywności – miary.

4. Praca z określonymi standardami aktywności dla realizowanych zadań.

5. Zasady dokumentowania aktywności.

6. Identyfikacja przyczyn braku aktywności zgodnej z określonym standardem.

7. Kaskadowanie celów.

 


MODUŁ 4:  Cele i zadania i ich przełożenie na pracownika.

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Zamiana intencji na cele w przypadku nie dotrzymywania standardów przez pracownika.

2. Zasady prowadzenia rozmów zorientowanych na cele.

3. Praktyka wyznaczania celów pracownikom.
- rozmowa planująca
- rozmowa monitorująca
- rozmowa rozliczająca

4. Poprawa skuteczności zadań w kontekście realizacji celów zespołowych.

Ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusja, studium przypadku, inscenizacja, mini wykład.