SZKOLENIA OTWARTE

Trening komunikacji

Szkolenie rozwijające umiejętności osobiste z zakresu praktycznej komunikacji. Szkolenie kierujemy do osób, które chcą rozwinąć swoje umiejętności komunikacyjne, stosowane w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

Informacje ogólne:

Czas trwania:

2 dni

Koszt uczestnictwa:

1190 PLN netto za osobę + vat
Powyższa kwota zawiera koszty uczestnictwa w programie, materiałów dydaktycznych, certyfikatu, sali szkoleniowej, sprzętu konferencyjnego i przerw kawowych dla Uczestników.
Powyższa kwota nie zawiera kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia Uczestników szkolenia.

Opis szkolenia:

ZAŁOŻENIA SZKOLENIA

MODUŁ 1: Perswazja –techniki elementarne i skuteczne wzorce oddziaływania perswazyjnego

OPIS MODUŁU:

W otwierającym module zaprezentujemy kluczowe techniki, ktore w pełni pozwalają panować nad znaczeniem komunikatów. Poznamy wszystkie 10 technik elementarnych, które posłużą nam do budowania wzorców perswazyjnych.  Skupimy się na możliwości wykorzystania technik oraz wzorców  w celu przekonywania, zmieniania czyjejś opinii, doborze odpowiednich słów, uzyskiwania przewagi w negocjacjach. W pracy uwzględnimy wszystkie perspektywy wszystkich stron zaangażowanych w kontakt.

MODUŁ 2: Trudne pytania, czyli umiejętność wykorzystania technik oraz wzorców językowych w sytuacjach odpowiadania na niewygodne pytania i prowadzenia trudnych rozmów.

OPIS MODUŁU:

W tej części treningu przyjrzymy się jakie możliwości daje praca z trudnymi pytaniami i prowadzenie trudnych rozmów. Pokażemy w jaki sposób odpowiadać na pytania, które z różnych powodów są dla nas niewygodne. Wspólnie przekonamy się w jaki sposób, wykorzystując własne zasoby, tworzyć, uwalniać potencjał charyzmy i autorytetu.

MODUŁ 3: Wyjście z konfliktu, czyli perswazyjna umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych, w których jesteś jedną ze stron.

OPIS MODUŁU:

W tym module umożliwimy uczestnikom zidentyfikowanie najważniejszych błędów popełnianych podczas wychodzenia z konfliktu. Wypracujemy metody przeciwdziałania tym błędom. Przećwiczymy nadawanie ram i przeramowania sytuacji, dzięki którym możliwe jest szybkie rozwiązywanie problemów.

MODUŁ 4: Techniki efektywnego nawiązywania kontaktu, czyli prowadź dobrze od początku.

OPIS MODUŁU:

W tym module skupimy się na doskonaleniu sposobów skutecznego wchodzenia w kontakt. Pokażemy w jaki sposób budować pozytywną interpretację przekazywanych przez siebie treści. Uświadomimy konieczność rozpoznawania wartości i języka rozmówcy dla budowania porozumienia i dobrego kontaktu.

MODUŁ 5 : Jak podczas rozmowy i w piśmie .merytorycznie krytykować

OPIS MODUŁU:

W ostatnim module treningu pokażemy jak krytykować merytorycznie, bez ryzyka popsucia relacji. Wskażemy adekwatne techniki dzięki którym, można modelować reakcję rozmówcy na merytoryczną krytykę. Pomożemy uczestnikom wykreować sytuację przyjęcia krytyki przez drugą stronę

 

Program szkolenia:

MODUŁ 1:Perswazja prezentacyjna-techniki elementarne i skuteczne wzorce oddziaływania perswazyjnego

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1.Techniki elementarne vs wzorce

2.12 elementarnych technik perswazyjnych

3. Stawianie wyższych poziomów logicznych

4. Jak nakłaniać i przekonywać do swoich racji

5. Jak podważać czyjeś twierdzenia i zmieniać jego opinię


MODUŁ 2: : Trudne pytania czyli umiejętność wykorzystania technik oraz wzorców językowych w sytuacjach odpowiadania na niewygodne pytania i prowadzenia trudnych rozmów.

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Wykorzystanie techniki redefinicji

2. Jak powstaje trudne pytanie

3. Co tworzy nawyk szybkiego i trafnego odpowiadania na pytania

4. Zjawisko statusu w relacjach biznesowych. Gry statusowe – jak najlepiej je wykorzystać?

5. Gdzie rodzi się autorytet i jak uwolnić charyzmę.


MODUŁ 3: Wyjście z konfliktu, czyli perswazyjna umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych, w których jesteś jedną ze stron.

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Rola nadawania ram i przeramowania znaczeń w rozwiązywaniu problemów

2. Technika zdejmowania i nakładania intencji

3. Metoda re-framingu użyteczne podczas wychodzenia z sytuacji konfliktowych

4. Wykorzystanie narracji do zmiany postrzegania.

 
MODUŁ 4 : Techniki efektywnego nawiązywania kontaktu, czyli prowadź dobrze od początku.

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Umiejętność rozpoznawania typu rozmówcy, aby móc skuteczniej prowadzić rozmowę

2. Skuteczne sposoby wchodzenia w dobry kontakt

3. Budowanie poczucia że Ty i Twój rozmówca jesteście po tej samej stronie

4. Budowanie poztywnych interpretacji przekazu.


MODUŁ 5 : Jak podczas rozmowy i w piśmie merytorycznie krytykować

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Wykorzystanie czyjejś opinii w celu uwspólnienia stanowisk

2. Punkty styczne w krytyce merytorycznej

3. Metoda podważania słuszności czyjejś opinii w sposób nieantagonizujący stanowisk

4. Techniki elementarne przygotowujące grunt pod nową jakość merytorycznej krytyki.