SZKOLENIA OTWARTE

Planowanie strategii. Warsztat on-line.

Szkolenie rozwijające umiejętności menedżerskie z zakresu planowania strategicznego. Szkolenie kierujemy do osób, które chcą rozwinąć swoje umiejętności budowania strategii rozwoju biznesu, zarówno na poziomie działu jak i całej organizacji.

Informacje ogólne:

Czas trwania: 4 sesje po 4 godziny dydaktyczne  łącznie 16 godzin dydaktycznych  zajęć.
Cena:

Opcja 1: Warsztat grupowy minimum 8 a max 12 osób: 1190 pln neto /osobę.
Opcja 2: warsztat indywidualny: do indywidualnego ustalenia.

DEDYKOWANI TRENERZY:

Menedżer, konsultant, doświadczony trener, specjalista w zakresie planowania strategii i zarządzania projektami strategicznymi.

Pasjonuje się rozwojem metod i systemów zarządzania.
Zrealizował kilkadziesiąt projektów dotyczących strategii i podnoszenia efektywności organizacji. Opracowuje strategie dla firm, działów, zespołów oraz klastrów biznesowych.
Wspiera procesy planowania celów na poziomie organizacyjnym, zespołowym i indywidualnym. Przygotowuje zespoły do realizacji celów i strategii.
Uczestniczy w realizacji procesów zmian oraz kształtowaniu postaw pracowników.
Pracuje z zarządami i menedżerami wszystkich szczebli. Zrealizował ponad 1000 dni szkoleniowych. Jest specjalistą w zarządzaniu Zespołami wirtualnymi i związaną z tym różnorodnością (Diversity Management). Autor metod i narzędzi wspierających zarządzanie: GO Model Canvas; Stragiler & Flying Squads; Extreme Strategy Design.
 
Jego koncepcje są realizowane w branży produkcyjnej, FMCG, ubezpieczeniowej i finansowej. Współpracował między innymi z takimi firmami jak: Kompania Piwowarska, Lisner, Agrosnova, Maspex, Bongrain Polska, Coca-Cola, Unilever, PKO BP, Citibank, Pliva Kraków, Medagro International, MERCK, Martifer, Elektrim, NOMI, Nowy Styl, Kopex, Kwazar, Cermag, Sano, Veriplast, ES-System, FagorMastercook, 
ABB, Lufthansa Systems, Sonion Polska, Kimball Electronics, Asseco Data Systems, Innobaltica, Redcoon Polska, Polkomtel, SOR-DREW, Urząd Dozoru Technicznego, HEBAN, DRE, PZU, WIMED, Drewmax, Cersanit, Sanplast, Radpak, Dr Irena Eris i wiele innych. 
 

Opis szkolenia:

MODUŁ 1: Planowanie strategiczne w organizacji
 
OPIS MODUŁU:
 
Pierwszy moduł przygotowuje uczestników szkolenia do zapoznania się z pojęciami i definicjami związanymi z planowaniem strategicznym. Pozwala poznać i zrozumieć obszary niezbędne do zaplanowania dobrej strategii. Wprowadza uczestników w metodologię oraz narzędzia umożliwiające przygotowanie spójnego planu strategicznego.
 
MODUŁ 2: Analiza strategiczna
 
OPIS MODUŁU:
 
W tym module uczestnicy poznają i przećwiczą metodologię i narzędzia umożliwiające przygotowanie analizy strategicznej. Przygotują się do określania scenariuszy rozwojowych oraz identyfikowania kluczowych czynników sukcesu w rozwoju biznesu. Zbudują podstawy do zaplanowania istotnych zmian w funkcjonowaniu organizacji i wyznaczenia celów rozwojowych. Będą mieli okazję do przemyślenia modelu biznesowego organizacji i określenia potencjału rozwojowego.
 
MODUŁ 3: Planowanie celów strategicznych
 
OPIS MODUŁU:
 
Ta cześć szkolenia jest poświęcona konkretyzowaniu planów strategicznych. Obejmuje działania związane z formułowaniem planu strategicznego w postaci inspirującej wizji powiązanej ze scenariuszami rozwoju otoczenia. Umożliwia określenie planów rozwojowych i nadanie im formy precyzyjnie określonych celów. Realizowane w tej części ćwiczenia obejmują wykorzytanie praktycznych narzędzi wspierających proces planowania celów, określania mierników oraz targetów ich realizacji.
 
MODUŁ 4: Projektowanie inicjatyw strategicznych
 
OPIS MODUŁU:
 
W tym module skoncentrujemy się na projektowaniu i planowaniu inicjatyw strategicznych wspierających realizację celów. Moduł obejmuje ćwiczenia i pracę warsztatową ukierunkowaną na stworzenie koncepcji rozwojowych. Stworzone inicjatywy zostaną przekszatałcone w projekty z opisaną strukturą zadań oraz harmonogramem ich realizacji.

Program szkolenia:

1: Planowanie strategiczne w organizacji
 
ZAŁOŻENIA MODUŁU
 
 
1.Kluczowe pojęcia i definicje z zakresu Zarządzania Strategicznego
 
2.Model systemu zarządzania strategicznego
 
3.Współpraca w systemie zarządzania strategicznego
 
4.Metodologie wykorzystywane w planowaniu i realizacji strategii
 
 
 
 
2: Analiza strategiczna
 
ZAŁOŻENIA MODUŁU
 
 
1. Identyfikowanie scenariuszy rozwojowych
 
2. Analizowanie modelu biznesowego organizacji
 
3. Przygotowanie analizy SWOT
 
4. Określenie kierunków rozwoju strategicznego
 
 
 
 
3: Planowanie celów strategicznych
 
ZAŁOŻENIA MODUŁU
 
 
1.Formułowanie wizji, misji oraz wartości
 
2.Przygotowanie opisu strategii - domena i przewaga strategiczna
 
3.Wyznaczanie celów strategicznych
 
4.Określanie mierników i targetów realizacji celów
 
 
 
4: Projektowanie inicjatyw strategicznych
 
ZAŁOŻENIA MODUŁU
 
 
 
1.Planowanie i weryfikowanie inicjatyw strategicznych
 
2.Dopasowanie inicjatyw strategicznych do celów
 
3.Przygotowywanie planów realizacji inicjatyw strategicznych
 
4.Harmonogramy i karty i projektów