SZKOLENIA OTWARTE

Kolega szefem. Warsztat on-line

Szkolenie kierujemy do grupy Team Liderów/Kordynatorów. Organizacje będą potrzebowały sprawnych, zgranych zespołów, na czele których staną dojrzali liderzy. A czy może być lepszy manager niż ktoś wywodzący się zespołu, kto zna wszystkie mocne strony i potencjał swoich kolegów? Trzeba go tylko do tego właściwie przygotować.

Informacje ogólne:

Czas trwania: 8 h: dwa warsztaty po 4 h  
Cena:
Opcja 1: Warsztat grupowy minimum 8 a max 12 osób: 850 PLN netto/osoba.
Opcja 2: warsztat indywidualny: do indywidualnego ustalenia.
 
 DEDYKOWANI TRENERZY:

Trenerka, coach i mediator. W zawodzie trenera od  11 lat, w sali szkoleniowej spędziła ponad 1000 dni. Pracuje głównie z menadżerami różnego szczebla  oraz ich zespołami. Specjalizuje się w coachingu biznesowym, osobistym i zespołowym. Pomaga rozwijać umiejętności menedżerskie min.zdolności przywódcze, budowanie  autorytetu, zarządzanie  zespołem i sytuacjami konfliktowymi.  Jest ekspertem w obszarze  efektywności osobistej-zarządania czasem i organizacji czasu pracy oraz wyznaczania celów i priorytetów.
Współpracowała m.in. z takimi firmami jak Strabag, OTIS, BGŻ BNP Paribas, Grupa Pracuj, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, Samsung Electronics Polska.

Opis szkolenia:

Kompetencjami, niezbędnymi na tym stanowisku i w tym momencie są:
• Jasne i przejrzyste wskazywanie celu
• Wybieranie właściwych priorytetów
• Delegowanie zadań właściwym osobom
• Wspieranie i motywowanie
• Przewidywanie problemów i zapobieganie im.
 
Zanim jednak młody lider nauczy się wszystkiego, co jest mu potrzebne do zarządzania, sam potrzebuje wsparcia w osadzeniu się w nowej roli.

Podczas dwóch 4-godzinnych webinarów dowiesz się: 

 
1. Jak przygotować się do awansu
• Nowy szef – nowa rzeczywistość. Wpływ zmiany na pracę zespołu (poznasz Cykl Zmiany)
• Relacje przed awansem i ich wpływ na dalszą współpracę
• Godzina „0” – jak przygotować zespół na awans w pracy
• Właściwa komunikacja dotycząca awansu
• Fazy Rozwoju Zespołu – czego mogę się spodziewać?
 
2. Poznasz model ARTE - Model zarządzania zespołem złożonym z dawnych kolegów lub pracowników:
• Authority (autorytet):
• Rules - Expose Szefa - (zasady):
• Team (zespół):
• Equilibrium (równowaga)
 
3. Poznasz podstawy władzy – budowanie autorytetu lidera
• Formalna
• Oparta na charyzmie
• Ekspercka
• Karania i nagradzania
• Relacyjna
 
4. Dowiesz się, jak postępować w relacji Lider vs Pracownicy
• Typy liderów
• Delegowanie – jak właściwie przekazywać zadania
• Pułapki – przyjaźń czy dyscyplina
• Świadome budowanie relacji – co wolno, a czego unikać
• Wewnętrzna opozycja – czyli jak radzić sobie z oporem w grupie albo…dywersją
• Paradoks niepotrzebnych kompetencji – „pracuj jak do tej pory a przy okazji zarządzaj…”
 
5. Nauczysz się podstaw właściwej komunikacji
• Komunikacja „bez przemocy” czyli jak mówić, aby ludzie nas słuchali
• Fakty vs Hipotezy – wprowadzenie do metody FUKO
• Feedback – informacja zwrotna jako podstawowe narzędzie wspierania
• Kwadrat Von Thuna – kanały komunikacji