SZKOLENIA OTWARTE

Akademia Mistrza

Akademia Mistrza jest czteromodułowym cyklem szkoleń dedykowanych kadrze zarządzającej z sektora produkcyjnego.

Informacje ogólne:

Czas trwania:

4 x 2 dni

Koszt uczestnictwa:

6.800 PLN netto za osobę + vat

Powyższa kwota zawiera koszty uczestnictwa w programie, materiałów dydaktycznych, certyfikatu, sali szkoleniowej, sprzętu konferencyjnego i przerw kawowych dla Uczestników.
Powyższa kwota nie zawiera kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia Uczestników szkolenia.

Harmonogram edycji:

GDAŃSK

POZNAŃ

 

 

7-8 września 2023

23-24 października 2023

5-6 października 2023

23-24 listopada 2023

2-3 listopada 2023

14-15 grudnia 2023

7-8 grudnia 2023

18-19 stycznia 2024

Opis szkolenia:

Projekt Akademii Mistrza kierujemy do kadry kierowniczej średniego i niższego szczebla.

Grupę szkoleniową tworzą mistrzowie / brygadziści / kierownicy, którzy bezpośrednio zarządzają zespołem pracowniczym.

Realizację szkoleń dla sektora produkcyjnego i  przemysłowego rozpoczęliśmy w 2004 roku. Pierwsze zrealizowane projekty wynikały z potrzeby podnoszenia kompetencji miękkich naszych Klientów, były to szkolenia, w których szczególną uwagę przykładaliśmy do rozwoju umiejętności personelu produkcyjnego z zakresu zarządzania zespołem i rozwiązywania konfliktów w zespole oraz asertywnej komunikacji. Przez kolejne lata projekt w swym kształcie i zakresie merytorycznym ewoluował urastając do rangi Akademii Mistrza, zmieniając się w odpowiedzi na zmiany zachodzące na rynku.

Zdobyte przez nas doświadczenie pozwoliło nam wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów i stworzyć projekt, który w finalnym prezentowanym Państwu czteromodułowym kształcie realizujemy od 2008 roku. Projekt AM nieustannie ewoluuje, biorąc pod uwagę zmieniające się  otoczenie rynkowe i biznesowe, tak aby w pełni dopasować go do obecnych realiów rynkowych i pozwolić się rozwijać Państwa organizacjom.

Kompleksowy program systemowego rozwoju kompetencji miękkich pracowników z sektora produkcji stanowi naszą odpowiedź na trudności, których obecnie  doświadczają zespoły produkcyjne i organizacje działające w otoczeniu silnej konkurencji.

Stawiana przez nas na pierwszym planie efektywność szkoleniowa ma za zadanie przełożyć się bezpośrednio na działania personalne i biznesowe naszych Klientów poprzez:

- wzrost utożsamiania się pracowników produkcyjnych z firmą, czyli budowania zespołów zaangażowanych w swoją pracę,

- zmniejszenie poziomu rotacji na stanowiskach robotniczych, ograniczając tym samym koszty firmy,

- poprawę jakości komunikacji w zespole na linii pracownik fizyczny– brygadzista/mistrz/kierownik, osiągając efekt synergii w komunikacji,

- zmniejszenie ilości popełnianych błędów na produkcji,

- zwiększenie poczucia odpowiedzialności za wynik pracy całego zespołu,

- konsolidację zespołu i poprawę jakości współpracy, budując dzięki temu większe zaangażowanie i efektywność,

- wzrost zaufania pracowników ze stanowisk robotniczych do ich przełożonych,

- wzrost motywacji i satysfakcji pracowników z pełnionych zadań i obowiązków,

- zwiększenie wydajności pracowników,

- skuteczne działanie liderów zespołów w obliczu występowania konfliktów i przekładania ich na siłę rozwoju organizacji.

 

Jesteśmy w pełni przekonani o właściwym doborze zawartości merytorycznej i narzędziowej projektu Akademii  Mistrza, co potwierdzają nasi Klienci, stale współpracujący z Personel Profit.

 

Program szkolenia:

 

 

MODUŁ 1: Mistrz jako menedżer i lider

 

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

               

1. Lider w zespole. Budowanie autorytetu lidera.

2. Cele biznesowe Firmy – rola i odpowiedzialność kierownika za ich realizację.

3. Efektywna informacja zwrotna.

 

MODUŁ 2: Zarządzanie zespołem. Konflikt w zespole.

 

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

 

1. Fazy budowania zespołu. Narzędzia pracy z zespołem.

2. Zespół zadaniowy, ukierunkowany na realizację celu.

3. Przekazywanie trudnych i niepopularnych wiadomości.

4. Konflikt w zespole.

 

MODUŁ 3: Motywowanie zespołu.  Automotywacja kierownika.

 

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

 

1. Mój styl komunikacji – autoanaliza mistrza.

2. Techniki asertywne – wykorzystanie narzędzi asertywnej komunikacji w zarządzaniu zespołem.

3. Motywowanie pracowników.

4. Zarzuty ze strony pracowników. 

 

MODUŁ 4: Rozmowa oceniająca pracownika.

 

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

 

1. Ocena okresowa i bieżąca – cele.

2. Narzędzia oceny pracowników i ich zastosowanie.

3. Dokonywanie oceny pracownika.

4. Ocena pracownika – trudne sytuacje